Kultur

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i Finland. Sydkusten deltar aktivt i olika samarbetsgrupper på kulturens område och arbetar med kulturella projekt med anknytning till bl.a. ordkonst, berättande och kulturarv.  I Pargas pågår projektet "Levande historia i skärgårdsmuseer" (1.1.2016-  31.5.2017). Projektets leds av Marina Saanila och resultatet kommer att vara 10 filmer med historiska teman som visas på museerna i Åboland. I Pargas koordineras också den årliga satsningen VårKultur som är ett samarbete mellan Kimitoön, Pargas och Åbo.

Inom kulturfältet har Sydkusten tidigare varit huvudman för nätverksprojektet Produforum Åboland (2009-2014).

Kulturtursatsningarna finns i den gula balken ovan.


Här filmas för projektet Levande historia i skärgårdsmuseer om hur man förr färdades från Utö till fastlandet. Barnen på klipporna väntar på förbipasserande fartyg som kan ta dem med ombord på sin färd.

 

Artikel

Framtidsfabriken – ett tvärkonstnärligt samarbete

”I framtiden får man aldrig sikta på någon annan med en bössa”. Det är ett av citaten som stått till grund för utformningen av Framtidsfabriken i Pargas. Tankar och känslor om framtiden har samlats in på daghem, i skolor och bland allmänheten och bearbetats till en utställning/föreställning/performans med hjälp av musik, teater, dans, ordkonst, bildkonst och hantverk.Läs mera »
Lena Långbacka
14.12.2017 kl. 09:18

Framtidsfabrikens premiär i Pargas 13.12

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med dem som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum.Läs mera »
Lena Långbacka
11.12.2017 kl. 10:27

Besök till Stockholm

Jag och min kollega Maja fick glädjen att rimma och jamma tillsammans med barnbibliotekarier i Stockholm förra veckan då vi blivit inbjudna att berätta om småbarnsordkonst. Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
08.12.2017 kl. 10:25

Eftis möter skola - fortbildning på två orter 2017-18

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis?Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
01.12.2017 kl. 08:52

Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

Under det senaste året har vi tagit i bruk nya läroplaner i de olika utbildningsstadierna. De nya läroplanerna har som mål att utveckla lärandet och stärka elevernas eller studerandenas digitala kompetenser. Digitalisering av utbildningen det nya mantrat.Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
30.11.2017 kl. 13:16

Kontrasternas Esbo

Det finns knappast någon annan ort i Finland som genomgått en så omvälvande förändring under självständighetstiden som Esbo. Samtidigt är Esbo också i många hänseenden en miniatyr av Finland.Läs mera »
Lena Långbacka
22.11.2017 kl. 13:45

Föreningsträff i Vanda

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.Läs mera »
Lena Långbacka
17.11.2017 kl. 09:13

Läs med mig på dagis!

Att få en stund bara för sig själv med en bok, det kan vara höjdpunkten under ett litet barns dagisdag. Ibland sker den stunden på pottan och ibland är det exklusiv högläsning för den som är sist kvar och väntar på att få gå hem. Att ha böcker till hands och personal med läslust är viktigt för att fostra läsare.Läs mera »
Lena Långbacka
16.11.2017 kl. 14:51

Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda. Läs mera »
Lena Långbacka
16.11.2017 kl. 09:34

Eftis och skola – tillsammans för barnens välmående

I eftis får eleverna beredskap för livet. Där förenas omsorg och lärande, eftersom barn lär sig i alla sammanhang under hela sin vakna tid av dygnet. Mobbningsförebyggande arbete är en del av verksamheten på eftis och samarbetet med skolan är extra viktigt i det arbetet. Sydkustens fortbildning ”Eftis möter skola” vill stöda och utveckla detta samarbete.Läs mera »
Lena Långbacka
09.11.2017 kl. 09:00

Artikel

Framtidsfabriken – ett tvärkonstnärligt samarbete

”I framtiden får man aldrig sikta på någon annan med en bössa”. Det är ett av citaten som stått till grund för utformningen av Framtidsfabriken i Pargas. Tankar och känslor om framtiden har samlats in på daghem, i skolor och bland allmänheten och bearbetats till en utställning/föreställning/performans med hjälp av musik, teater, dans, ordkonst, bildkonst och hantverk.Läs mera »
Lena Långbacka
14.12.2017 kl. 09:18

Framtidsfabrikens premiär i Pargas 13.12

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med dem som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum.Läs mera »
Lena Långbacka
11.12.2017 kl. 10:27

Besök till Stockholm

Jag och min kollega Maja fick glädjen att rimma och jamma tillsammans med barnbibliotekarier i Stockholm förra veckan då vi blivit inbjudna att berätta om småbarnsordkonst. Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
08.12.2017 kl. 10:25

Eftis möter skola - fortbildning på två orter 2017-18

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis?Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
01.12.2017 kl. 08:52

Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

Under det senaste året har vi tagit i bruk nya läroplaner i de olika utbildningsstadierna. De nya läroplanerna har som mål att utveckla lärandet och stärka elevernas eller studerandenas digitala kompetenser. Digitalisering av utbildningen det nya mantrat.Läs mera »
Monica Martens-Seppelin
30.11.2017 kl. 13:16

Kontrasternas Esbo

Det finns knappast någon annan ort i Finland som genomgått en så omvälvande förändring under självständighetstiden som Esbo. Samtidigt är Esbo också i många hänseenden en miniatyr av Finland.Läs mera »
Lena Långbacka
22.11.2017 kl. 13:45

Föreningsträff i Vanda

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.Läs mera »
Lena Långbacka
17.11.2017 kl. 09:13

Läs med mig på dagis!

Att få en stund bara för sig själv med en bok, det kan vara höjdpunkten under ett litet barns dagisdag. Ibland sker den stunden på pottan och ibland är det exklusiv högläsning för den som är sist kvar och väntar på att få gå hem. Att ha böcker till hands och personal med läslust är viktigt för att fostra läsare.Läs mera »
Lena Långbacka
16.11.2017 kl. 14:51

Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda. Läs mera »
Lena Långbacka
16.11.2017 kl. 09:34

Eftis och skola – tillsammans för barnens välmående

I eftis får eleverna beredskap för livet. Där förenas omsorg och lärande, eftersom barn lär sig i alla sammanhang under hela sin vakna tid av dygnet. Mobbningsförebyggande arbete är en del av verksamheten på eftis och samarbetet med skolan är extra viktigt i det arbetet. Sydkustens fortbildning ”Eftis möter skola” vill stöda och utveckla detta samarbete.Läs mera »
Lena Långbacka
09.11.2017 kl. 09:00


Dansperformans på Åbo Akademi under VårKultur 2016.

 


Rekvisita till ordkonstverksamhet.