Tillsammans över generationsgränserna

Var och när möts olika generationer? Hur ofta skapar vi tillsammans, utbyter tankar och åsikter, jämför förr och nu, lär oss av varandra? Ett generationsmöte kanske sker på vedbacken, som här i novellen på nio ord: ”Mammas blick vakar, medan morfar hugger och Amos radar.” En träff kan också vara organiserad, där t.ex. en dagisgrupp besöker seniorer på ett äldreboende. Oberoende av formen, så är generationsmöten värdefulla och vi har mycket att lära av varandra.Läs mera »

Bubblande ordkonst blev antologi

Ordkonstgrupperna har under det gånga läsåret rest framåt och bakåt i tiden med hjälp av fantasin, funderat på hur man mäter tiden, vilka saker som får tiden att kännas lång eller kort och hur gamla historier lever kvar i vår vardag. En del av resultatet finns nu samlat i en rykande färsk antologi.Läs mera »

Emil i Lönneberga- en skräckblandad förtjusning

Den senaste veckans händelser har än en gång påmint oss om att det finns mycket ondska och saker som skrämmer oss. Medan det är rätt enkelt att isolera och skydda sina småbarn från alla nyhetsreportage om ont i form av exempelvis terrorattacker stöter man med jämna mellanrum på sånt som skrämmer barnen och som man som vuxen inte i första hand förstår att skydda dem ifrån. Vuxna och barn har olika rädslor.Läs mera »

Finlandssvenskar och engagemang

Det finns forskning som visar att bry sig om hur andra har det och aktivt hjälpa till har många positiva effekter. Det påstås göra oss mindre stresskänsliga och till och med stärka immunförsvaret, men framförallt gör det människor lyckligare.Läs mera »

Föräldrarnas delaktighet på dagis

Sydkustens seminarium för daghemspersonal ägde rum lördagen den 25 mars. Seminariet har varit en återkommande ingrediens i Sydkustens verksamhet och årets tema, Föräldrarnas delaktighet, lockade till sig omkring 180 deltagare.Läs mera »

Berättelsefylld ordkonstvecka

Denna vecka, 20-26.3.2017, firar vi den nationella ordkonstveckan för att lyfta fram och ge exempel på det som görs inom ordkonsten i Finland. Ordkonstveckan arrangeras av Föreningen för ordkonstundervisning i Finland. Den internationella berättardagen infaller just denna vecka. Läs mera »

Fritidsverksamhet i samband med skoldagen ökar trivsel och välmående

Våren kommer och det är för många av oss nordbor som att vakna ur sitt ide. Precis som björnarna med sina ungar i Ranua djurpark som vi fick se krypa ut ur sitt bo för några dagar sedan. Under vintermånaderna händer det nog också en massa saker och vardagen flyter på som vanligt, men man får betydligt mer energi och tid när solen börjar värma, den första grönskan spira och de ljusa timmarna på dygnet blir fler.Läs mera »

Ett bra bokprat?

Bokprat är en verksamhet där man berättar om en bok med det uttryckliga syftet att locka åhöraren att läsa den. Fenomenet härstammar från USA och kom till Sverige redan på 70-talet. I Finland blev bokprat på bibliotek och i skolor vanliga först på 90-talet. Finlandssvenska bibliotekarier var först ute, men ganska snart myntades det finska begreppet ’kirjavinkkaus’ och verksamheten spreds över hela landet.Läs mera »

Att leva i Dalsbruk i början av 1900-talet

En film till Dalsbruks Bruksmuseum är nu under arbete inom projektet Levande historia i skärgårdsmuseer. Vi funderade ganska länge på vilket tema vi skulle lyfta upp i filmen eftersom Dalsbruks Bruk har en över 300-årig historia. Läs mera »

Mina barn, dina barn eller allas barn

Ett tema som kommit upp på sistone, både inom mitt arbete och på privata arenor, handlar om de minsta barnen på dagis. Samtidigt som forskningsrapporter visar att små barn inte mår bra av för stora intryck – många vuxenkontakter, stora barngrupper, långa dagar borta från mamma och pappa – så är det just de små barnen som tillbringar mest tid på dagis. Läs mera »

Möt Sally Jones i Åbo

Onsdagen den 15 februari hade jag förmånen att få vara med på öppningen av utställningen ”På resa med Chiefen och Sally Jones” på Forum Marinum i Åbo. Det var som att stiga in i barnboken om Sally Jones, skriven av den prisbelönta författaren Jakob Wegelius.Läs mera »

Recept på en lyckad kurs

För att få ihop en njutbar kurs krävs omsorgsfulla förberedelser, en viss erfarenhet och koll på klockan. Innehållet kan variera men sträva efter att hålla dina deltagare aktiverade medan de serveras lämpliga portioner kunskap att tugga och smälta.Läs mera »

Föreningarnas yttre och inre utmaningar

Att hålla sig kvar i det som varit eller hänga med i tiden och förnya sig? Det är ett dilemma många föreningar står inför. Föreningslivet har flera utmaningar och för att greppa problematiken bättre kunde man kanske tala som yttre och inre utmaningar.Läs mera »


Tillsammans över generationsgränserna.
 


Bubblande ordkonst blev antologi.
 


Om Junibacken och rädslor.
 


Om samhällsengagemang.
 


Föräldrarnas delaktighet var temat på årets Arcadalördag.
 


Samtal kring minnesböcker under ordkonstveckan.
 


Ett bra bokprat?
 


Att leva i Dalsbruk i början av 1900-talet