Kurser och seminarier som Sydkusten ordnar

 

21.9
kl. 9-12
 


Rum för berättelser, läsning och magi

Inspirationsdag om möten över generationsgränserna
i skola, eftis och på dagis.

Vindängen (Folkhälsanhuset), Vindängensalen,
Vindgränden 6, 02100 Esbo

Anmälan

Mera info

 


Seminarier
 


Kurser för dagispersonal
 


UtomhuspedgogikFöreläsningar

 


Babypoesi
 


Fantasiläger för barn