Kurser och seminarier som Sydkusten ordnar

 

Ons 27.9
18.30-21
 


Föreningar tillsammans

Föreningsträff kring föreningarnas situation i huvudstadsregionen.

Lagstad hembygdsgård, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Anmälan
Lö 7.10
kl. 11
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Big bang!

Tölö bibliotek, Topeliusgatan 6, Helsingfors
 

Ingen
avgift
ingen anmälan
Lö 14.10
8.30-16
 


Föräldrarnas delaktighet

Att skapa tillit i dialogen med vårdnadshavare.
Seminarium för personal inom småbarnspedagogiken.

Pääskytien koulu, Svalvägen 1, Borgå

Anmälan
senast 2.10

Mera info

Lö 4.11
10-15
 


Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden...
Modul 1/4

Kvarteret Victoria, Medelhavsgatan 14 C, Helsingfors

Anmälan
senast 13.10
Må 6.11
9.30-10
 


Rimlek

Dikter, rim och ramsor för 1-3-åringar tillsammans med en vuxen.

Kulturhuset Totem
Myrbackavägen 6, Vanda

Mera info
Lö 11.11
kl. 12
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Kalas och konfetti

Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1, Helsingfors
 

Ingen
avgift
ingen anmälan
To 16.11
kl. 17
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Urkul

Nordiska biblioteket, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors
 

Ingen
avgift
ingen anmälan
Lö 25.11
kl. 11
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Kalas och konfetti

Östra centrums bibliotek, Åbohusvägen 1, Helsingfors
 

Ingen
avgift
ingen anmälan
Lö 25.11
kl. 13
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Urkul

Gamlasgården, Klarinettvägen 5, Helsingfors
 

Ingen
avgift
ingen anmälan
To 30.11
9-12
 


Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden...
Modul 2/4

Kvarteret Victoria, Medelhavsgatan 14 C, Helsingfors

Anmälan
senast 13.10
Lö 9.12
kl. 11
 


Rimjam

Dikter, ramsor och rörelser för barn upp till 5 år med en vuxen.
Tema: Big bang!

Richardsgatans bibliotek, Richardsgatan 3, Helsingfors

Ingen
avgift
ingen anmälan
To 8.2.18
9-12
 


Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden...
Modul 3/4

Kvarteret Victoria, Medelhavsgatan 14 C, Helsingfors

Anmälan
senast 13.10
To 12.4.18
9-12
 


Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden...
Modul 4/4

Kvarteret Victoria, Medelhavsgatan 14 C, Helsingfors

Anmälan
senast 13.10

 


Seminarier
 


Kurser för dagispersonal
 


UtomhuspedgogikFöreläsningar

 


Babypoesi
 


Fantasiläger för barn