Kulturgåvan

Kulturgavan_bildSydkusten vill att tvåspråkiga och svenska föräldrar motiveras av rådgivningen att fördjupa sig i familjens språk- och kulturfostran redan innan deras barn föds. Med hjälp av vår kulturgåva kan hälsovårdaren identifiera familjen som vill lära sitt barn svenska.

Sydkusten toivoo että kaksikieliset ja ruotsinkieliset vanhemmat motivoidaan neuvolan toimesta jo ennen lapsen syntymää pohtimaan perheen kieli- ja kulttuurikasvatusta. Kulttuurilahjamme avulla terveydenhoitajan on mahdollista tunnistaa perhe joka tahtoo opettaa lapselleen ruotsinkielen.

Kulturgåvan, boken
 

Projektet avslutades i februari 2011