Bilden från Lehtma på norra Dagö (Hiiumaa)

 

Östersjökultur - kustregioner

Var ett Interreg III A projekt som startade sommaren 2002.

Projektet var ett gränsöverskridande samarbete med Estland med Sydkustens landskapsförbund som huvudman och Åbolands folkhögskola – Språk och turisminstitutet i Pargas som närmaste samarbetspart. Det centrala innehållet i projektet var att skapa ett livskraftigt nätverk mellan kulturarbetare och turismorganisationers personal för att på lång sikt kunna arbeta för en förlängd turistsäsong längs den finska och den estniska kusten.
 

Projektets centrala innehåll:

Projektets mål var att förlänga turistsäsongen både i den finländska och i den estniska skärgården och dess kustområden, speciell under hösten

I projektet utvecklades och skapades förutsättningar för säsongförlängning på båda sidorna om gränsen samt skapande av nya turistprodukter

Åtgärderna innehöll skolning, produktutveckling och marknadsföring

Målgrupp var turismorganisationers personal (bl.a. guider), turismföretagare, kulturarbetare och läroanstalternas utbildare (lärare). Under åren 2003 och 2004 var fokuseringen lagd på skolningsverksamhet och produktutveckling.

Projektet var också informellt en del av en större geografisk helhet som omfattar hela Östersjöområdet, med slutlig målsättning att via naturliga regionala nätverk utveckla en gemensam händelsekalender som på olika språk ger information om Östersjöregionens kulturturismaktiviteter och evenemang.

Projektperioden omfattade tiden juni 2002-juni 2005.