Russkij Turist - Javisst

Projektet verkade 1.1.2005-30.4.2006 och var ett LEADER+ projekt som strävade till att skapa en god grogrund för kvalitativ rysk kulturturism i Åboland och Västra Nyland.

Projektet samarbetade med andra stadiets turismutbildningar och turistorganisationer i nämnda område.
 

Huvudmålsättningarna var att:

- Skapa ett nätverk mellan turistföretagare som ville satsa på ryska turister och de skolor i området som undervisade i ryska och turism.

- Erbjuda lokala turistföretagare möjlighet att ta del av den kunskap om ryssar som turister som redan finns i landet.

- Genom information och konfrontation med det ryska samhället arbeta bort fördomar som kunde ha en begränsande effekt på turismen i framtiden.

- Ge idéer och skapa en grund för att ta fram nya turistprodukter som riktar sig till ryska turister.