Levande historia i skärgårdsmuseer

Under projektet Levande historia i skärgårdsmuseer har tio filmer gjorts till de åboländska museerna. Från och med sommaren 2017 har varje museum en egen film som åskådliggör historia, kulturarv och livsstil i skärgården.

Museerna i Åbolands skärgård har alla sina egna specialområden. Filmerna tar fasta på något som är specifikt för vart och ett av museerna och ämnena är valda i nära samarbete med museipersonalen. Filmerna är 5-8 minuter och är gjorda i dokumentär stil med inslag av iscensatta händelser. Lokala aktörer, hebygdsaktiva och amatörskådespelare har deltagit vid filminspelningarna. Besök museerna för att se t.ex. hur man gjorde remmare eller brände kalk förr. I spalten till höger beskrivs filmernas innehåll.

Se trailern här.

Pargas
hembygdsmuseum

Sjöfartshuset
Nagu

Houtskärs
skärgårdsmuseum

Sagalunds museum
Kimito


Pargas
industrimuseum


Korpo hembygdsmuseum


Stenhuset, Utö hembygdsmuseum


Dalsbruks bruksmuseum

 

Björkboda
låsmuseum

Jungfrusunds museum
Högsåra

 


 

Här finns museerna:

 

Filmerna kan ses här.

Fördjupande material med längre intervjuer finns att tillgå för t.ex. lärare, guider och äldreomsorgen. Ta kontakt med Sydkustens landskapsförbund för mera information.

Filmerna är gjorda på svenska med finsk och engelsk textning.

 

Läs om projektets olika skeden i Sydkustens blogg:

Åboländsk historia i tio kortfilmer (10.5.2017)

Att leva i Dalsbruk i början av 1900-talet (28.2.2017)

Engship genom tiderna - Finlands största familjeägda rederi (8.12.2016)

Släkthistoria från 1800-talets Korpo blir film (5.10.2016)

Ett lyckat kalkbränningsexperiment (10.8.2016)

Remmare blev till på gammalt sätt på Högsåra (4.5.2016)

Filminspelningarna har börjat (18.2.2016)

 


En kalkugn byggs upp i Pargas sommaren 2016.

 

Projektet finansierades via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. 50% av finansieringen har beviljats av Leader-gruppen I samma båt - samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central.

Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden, föreningen Hedvigs minne, föreningen Konstsamfundet och Pargas Lokal-TV r.f.

 

 

Museer och ämnen:

Hembygdsmuseet i Pargas
En film om Ordenshemmet i Pargas. Huset är byggt på 1700-talet och fungerade under större delen av 1900-talet som Logen Pargas Väls möteslokal. Pargas Väl var en godtemplarloge, en s.k. nykterhetsförening.

I filmen intervjuas bland annat Dolly Heino som har vuxit upp i huset, som barn till vaktmästaren.

Björkboda låsmuseum, Kimitoön
Hur låsfabriken i Björkboda förändrade livet för ortsborna, vad den betydde för dem och närsamhället. Hur kom det sig att fabriken blev just i Björkboda?

Jungfrusunds museum, Högsåra
Hur lotsarna tillverkade och satte ut remmare förr.

I den här filmen har vi bl.a. intervjuat sjökapten Måns Enberg som jobbade som remmar-hjälpkarl under 1980-talet, under de sista åren då man ännu gjorde träremmare. Efter det övergick man till att använda plaströrsremmare.

Industrimuseet i Pargas
Kalkbränning i förr i tiden.

Filmen handlar om hur man brände kalk på 1700-1800-talen i Pargas. En gammal jordugn byggs upp och man bränner kalk i den så som man gjorde förr.

Houtskärs skärgårdsmuseum
Hur båtmotorernas ankomst kring 1920-talet förändrade livet för skärgårdsborna, i synnerhet för kvinnorna som nu slapp ro ut till holmarna för att mjölka korna eller sköta om fåren.

Stenhuset, Utö hembygdsmuseum
Förbindelser från och till Utö innan förbindelsebåten kom 1964. Bland annat om ”Utö-ungdomars” skolresor med lastfartyg till Åbo.

Sagalunds museum, Kimitoön
En film om Vrethalla husmoders- och trädgårdsskola som var verksam 1906-1986.Vad gjorde man där, varför behövdes det en husmodersskola?

Dalsbruks bruksmuseum
Arbetarnas liv på Dalsbruks bruk.
Hur det var att jobba vid järnverket i slutet på 1800- talet  och i början av 1900-talet. Hur bodde man, vad hade man för sociala förmåner, fritidsaktiviteter och fackförbund?

Nagu Sjöfartshus
Rederi Ab Engship, landets största familjeägda rederi.

Korpo Hembygdsmuseum
En berättelse om lotsen Gustav Lundström och hans familj på Pellas gård i Rumar på 1800-talet.