Med sikte på Århus 2017

29.09.2016 kl. 10:02
Verksamheten på Sydkusten har under de närmaste två veckorna mycket nordiska förtecken. På tisdag och onsdag denna vecka har vi besök från Århus i Danmark och i slutet av nästa vecka får vi besök av en grupp barnbibliotekarier från Sörmland och Gävleborg i Sverige. Århus på danska Jylland är Europeisk Kulturhuvudstad år 2017.

Sydkustens ordkonstskola har inbjudits som en av fem verksamheter inom ordkonst och arkitektur från olika europeiska länder av Papirkontoret i Århus. Papirkontoret genomför projektet Route 15 som avslutas med en tredagars berättande- och arkitekturworkshop som en del av kulturhuvudstadsfirandet i april 2017.

Papirkontoret i Århus är en konstskola som baserar sina undervisningsmetoder på arkitektur, bildkonst och ordkonst. Personalen från Papirkontoret var här i Helsingfors för att etablera samarbetet och diskutera projektet i Århus. Ca 200 barn och ungdomar i Jylland kommer att delta i workshopar på bibliotek i hela regionen, där foton, videos, stadsplaner, ljud, musik och berättelser från de deltagande verksamheterna i Island, Finland, Slovakien, Sverige och Danmark inspirerar barnens skapande. Resultatet av workshoparna kommer att presenteras i en utställning på Dokk1, det nyinvigda stora biblioteket i Århus.

Vi har under två dagar haft glädjen att tillsammans med Bodil och Sissel från Århus planera och diskutera våra verksamheter och hittat många beröringspunkter och liknande arbetssätt och metoder. Många nya idéer för både de egna verksamheterna och för de kommande verkstäderna i Århus har fötts på en kort tid. Vi har också besökt Annegårdens kulturcenter för barn, Kulturkontakt Nord på Sveaborg, diskuterat samarbete med arkitektskolan Arkki och diskuterat likheter och olikheter i danskan och svenskan.


Direktör Ola Kellgren berättar om verksamheten på Kulturkontakt Nord
och visar oss deras fina utrymmen på Sveaborg

På onsdag åkte vi till Borgå och våra gäster höll en experimenterande workshop i vår ordkonstgrupp för barn åk 2-4. Det blev en mycket lyckad och kreativ helhet där barnen, och vi vuxna, fick bygga sitt eget bibliotek. Vi började med lite lekfull uppvärmning för att lära känna varandra. Sedan fick vi titta på bilder av flera olika bibliotek från olika delar av världen. Med hjälp av olika material, limpistoler och fantasin fick vi sedan bygga ett eget bibliotek. Både barn och vuxna kom genast i gång och biblioteken blev alla väldigt olika, men otroligt fyndiga och läckra. Till sist fick vi berätta lite om våra egna skapelser. Barnen uppskattade verkligen en annorlunda ordkonstlektion och nästa vecka kommer de att tillsammans med sin egen ledare Marit Björkbacka fortsätta att jobba med biblioteken och bl.a. skapa berättelser om och kring dessa.


Workshop i Borgå ordkonstgrupp med personal från Papirkontoret i Århus

 
Koncentrerade biblioteksarkitekter

Sydkustens ordkonstskola har sedan tidigare nordiska kontakter till aktörer både i Sverige och Norge, bl.a. med biblioteken i Sörmlands och Gävleborgs län, Litteraturhuset Trampolinen i Sandvikens kommun och via konferensen XO – Ta språket som hölls i Drammen i Norge 2014.

Kontakten till Danmark ger oss nya möjligheter att utveckla verksamheten och via samarbete med andra konstskolor tillföra ny kompetens i undervisningen. Vi ser mycket fram emot både nästa veckas besök från Sverige och också vårens besök till Århus i Danmark. Kultur ger kraft, speciellt kulturutbyte!

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
 

Tidigare bloggar
 


Kulturvandra
 


Om empati
(ser du hjärtat i bilden?)Ett besök på Educa 2018Klokt beslut av Helsingfors
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld