Ett bra bokprat?

08.03.2017 kl. 12:51
Bokprat är en verksamhet där man berättar om en bok med det uttryckliga syftet att locka åhöraren att läsa den. Fenomenet härstammar från USA och kom till Sverige redan på 70-talet. I Finland blev bokprat på bibliotek och i skolor vanliga först på 90-talet. Finlandssvenska bibliotekarier var först ute, men ganska snart myntades det finska begreppet ’kirjavinkkaus’ och verksamheten spreds över hela landet.

Under en kursdag på Böle bibliotek i Helsingfors som Regionförvaltningsverket ordnade 2.3.2017 fick vi som var med lära oss en hel del om vad som är viktigt när man uppträder och vill framstå som övertygande. Under övningarna och diskussionerna som leddes av skådespelarna Håkan Omars och Mats Holmqvist kom det fram att de som jobbar med bokprat upplever det som både roligt och utmanande. För mig själv blev den viktigaste slutsatsen att det lönar sig att förbereda sig och öva ordentligt innan man möter sin publik.

Katarina von Numers-Ekman bokpratar Bokprat - att få andra att vilja läsa en bok.


En fin beskrivning på finska Wikipedia lyfter fram följande viktiga punkter som varje bokpratare behöver tänka på:

 • Att bokprata är att berätta, inte att föreläsa, och är nära besläktat med storytelling.
 • Bokprataren ska levandegöra bokens handling så att åhöraren till sist känner ett tvingande behov att få veta hur det ska gå. Helst ska man avsluta på ett så spännande ställe att den som lyssnar nästan blir frustrerad över att inte få veta mera.
 • Två regler gäller för varje bokprat: Man får inte avslöja slutet och bokprataren får inte berätta om böcker som hen inte själv har läst.
 • Ärlighet är en viktig ingrediens i ett bokprat, vilket betyder att bokprataren ska välja böcker som hen själv tycker om och lita på sin egen läsupplevelse.
 • Bokprataren ska vara trogen sin egen personliga stil att berätta.
 • Den första och den sista meningen i ett bokprat är extra viktiga.
 • Att också nämna utmaningar som boken kan föra med sig, t.ex. att början kan kännas tung, är viktigt.
 • Man kan läsa högt ett stycke ur boken, men det är inte nödvändigt. Något om bokpratarens egna erfarenheter eller intressant information om författaren eller illustratören kan också ingå.
 • Ett bokprat kan vara interaktivt och innehålla diskussion.
 • Den rekommenderade längden för ett bokprat är 3-5 minuter. Ofta ingår flera bokprat i en större helhet.
 • Bokpratet är inte avslutat förrän boken har lånats av någon som vill läsa den!

 

Katarina von Numers-Ekman
Finlandssvensk läsambassadör

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående