Tillsammans över generationsgränserna

25.04.2017 kl. 13:58
Var och när möts olika generationer? Hur ofta skapar vi tillsammans, utbyter tankar och åsikter, jämför förr och nu, lär oss av varandra? Ett generationsmöte kanske sker på vedbacken, som här i novellen på nio ord: ”Mammas blick vakar, medan morfar hugger och Amos radar.” En träff kan också vara organiserad, där t.ex. en dagisgrupp besöker seniorer på ett äldreboende. Oberoende av formen, så är generationsmöten värdefulla och vi har mycket att lära av varandra.

Temat för VårKultur 2017 var Speglingar. Kultur över generationsgränser. Målet var att hitta nya former för umgänge mellan olika generationer. Vi ville komma ett steg vidare från träffar där den ena parten är sändare och den andra är mottagare, t.ex. där dagisgrupper sjunger för äldre eller där seniorer berättar om hur det var förr och barnen passivt lyssnar. Vi ville nå djupare, göra tillsammans, skapa möten där det blir ett ömsesidigt utbyte mellan de olika grupperna och de lär sig av varandra.

Under våren har det skett många värdefulla möten. Tillsammans har olika generationer bakat fantasitårtor, lekt gamla och nya leker, rimmat och sjungit, skrivit minnesverser, läst sagor, spelat teater, fotograferat med kaffepaket, odlat, jämfört livet förr och nu. Det har varit många glada stunder, många nya lärdomar, många insikter. Att skapa nya former av aktiviteter och möten på lika villkor kräver ett visst mod, vilja och engagemang, planering och förberedelser samt förmåga att ta hänsyn till olika behov, men definitivt värt ”besväret”.

Första gångerna kan träffarna vara lite trevande. Det kan också finnas praktiska svårigheter och hinder, det är t.ex. inte alltid så lätt att hitta tidpunkter som passar olika grupper. Förväntningarna kan vara olika och det kan hända att någon är rädd för att göra bort sig. Men när murarna är rivna och allting fungerar är det otroligt givande, förståelsen för varandra ökar och alla parter får perspektiv på livet. Vi är alla präglade av den tid och det sammanhang vi lever i, men i mötet med andra kan vi också se likheterna. Som den grupp som samlade 100 vänner i en åboländsk vänbok och konstaterade att likheterna mellan människorna var mera slående än olikheterna mellan olika generationer.

Vi hoppas att de erfarenheter vi fått under årets VårKultur kan inspirera andra att fortsätta. Att det blir flera satsningar på att skapa förutsättningar för generationsöverskridande kultur. Att daghem, skolor, äldreomsorgen och andra instanser ser värdet i dessa möten så att de småningom blir en del av vardagen. Att det går att bygga vidare på tidigare lärdomar så att det i fortsättningen inte krävs så stora arrangemang, utan att det är lätt och naturligt att träffas och umgås eller skapa tillsammans.

Jag har under våren haft förmånen att följa med en del av aktiviteterna och det är slående hur mycket glädje de fört med sig. I utvärderingen kan man bland annat läsa: - Otroligt värdefull verksamhet och då det lyckas är alla parter lyckliga och det ger massor för en lång tid framöver! Alla generationer sitter på kunskap som är viktig för alla övriga generationsgrupper.
 

Lena Långbacka
Platschef

Läs mera om VårKultur här: www.varkultur.fi

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående