Släpp ut barnen - det är vår!

03.05.2017 kl. 10:57
Våren är på väg och i och med det tillbringas mera tid utomhus. Vi längtar alla ut i vårsolen efter den långa, mörka vintern.

Så gott som alla dagisbarn får dagligen, året runt, möjlighet att vistas utomhus om vädret tillåter. Det ingår som en självklar del i den nordiska förskole- och daghemskulturen att leka ute varje dag. Att vistas utomhus och få röra sig fritt gör gott för kropp och själ.

Tyvärr tillbringar många barn idag mer tid inomhus än tidigare. Vuxna oroar sig i större grad än tidigare för barns säkerhet utomhus, och många barn tillbringar mycket tid med “skärmprylar”. Barns spontana lek utomhus har minskat. Pia Björklid, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet bedriver miljöpsykologisk forskning – ett tvärvetenskapligt forskningsfält med tonvikt på den fysiska miljöns kulturella, sociala och samhälleliga betydelse för bland annat lärande- och utvecklingsprocesser. Hon säger det är under barndomen som man får miljöminnen och det påverkar en i framtiden. Vad innebär det för utvecklingen om barn inte får röra sig fritt ute i närmiljön eller får tillbringa tid i naturen?

Vi vet att de sociala förmågorna utvecklas fördelaktigt när barn leker utomhus. Man har sett att barn i utomhusmiljö lättare undviker stressande konfrontationer med andra barn. De samarbetar bättre och är mindre frustrerade. Dessutom samspelar pedagogerna med barnen på ett annat sätt när man är ute. Eftersom barnen kan röra sig fritt och får vara högljudda kan de vara mer spontana – sig själva helt enkelt. 

Anders Szczepanski, enhetschef vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet, säger att utevistelse har visat sig ge lägre nivåer av stresshormonet kortisol hos barn. Därför är det viktigt att tillbringa mycket tid ute, antingen på naturrika daghemsgårdar eller i skog och mark. Den pedagogiska verksamheten kan följa med ut så inget går förlorat – tvärtom - eftersom mindre stressade barn lär sig bättre.


Lena Nyholm
Projektplanerare

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående