Åboländsk historia i tio kortfilmer

10.05.2017 kl. 09:39
Alla tio filmer som ska visas på de åboländska museerna från och med sommaren är nu färdiga och projektet Levande historia i skärgårdsmuseer börjar så småningom ta slut.

Mitt kontor har de senaste veckorna varit fyllt med tv-monitorer, hörlurar och annan utrustning som behövs för att museerna ska kunna visa filmerna, men nu börjar det igen finnas lite svängrum allt eftersom vi får utrustningen levererad till museerna.

Förutom slutrapporteringen återstår ännu att bearbeta intervjuer och jobba med det fördjupande materialet som ska finnas tillgängligt för guider, lärare eller andra intresserade, efter projektets slut. Under projektets gång har jag intervjuat många äldre människor som har berättat om sina erfarenheter och minnen och dessa intervjuer är värdefulla att ha sparade för framtiden. Intervjuerna är unika dokument som belyser områdets historia.Premiärvisning i Pargas hembygdsmuseum

Förra veckan ordnade vi två premiärvisningar då vi visade några av filmerna, en i Pargas hembygdsmuseum och en i Sagalunds museum i Kimito. Under vardera visningen visade vi fyra filmer, resten av filmerna kan ses på museerna under sommaren. Vi kommer också ännu att hålla visningar för guider, skolklasser och på äldreboenden.

Jag har flera gånger fått frågan om vilken film jag själv tycker bäst om, och den frågan kan jag inte svara på. Alla filmer är gjorda på lite olika sätt: en del har en berättarröst och andra innehåller enbart intervjuer. En film är uppbyggd av citat som läses upp av ortsbor. I vissa filmer har vi jobbat mycket med iscensättningar och i andra har vi alldeles otroligt fina gamla arkivfotografier som vi har kunnat använda oss av.

Jag tycker om alla filmer och jag tycker att de äldre personerna vi har fått intervjua alla är goda berättare. Den åboländska skärgården är väldigt vacker och i många filmer har vi kunnat använda oss av den fina miljön som finns här.

Om du i sommar rör dig i den åboländska skärgården så titta gärna in på något av museerna. Då får du en djupare förståelse för trakten och den lokala historian, samt för traditionerna här. Som komplettering till museibesöket kan du då se på filmen som på ett eller annat sätt har ett tema som anknyter till just det museet du befinner dig i.

Läs mera om projektet och om innehållet i fimerna här.


Marina Saanila
Projektledare

 

Här finns museerna:

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående