Kulturkurs i språkbadshögstadium

12.10.2017 kl. 09:18
Sydkustens ordkonstskola har denna höst förverkligat en kulturkurs i språkbadsklasserna 8-9 i Mejlans högstadieskola (Meilahden yläasteen koulu) i Helsingfors. Kulturkursen behandlar fenomenet Finland 100 med fokus på identitetsformande och kommunikation.

Kulturkursen innehåller både ordkonstverkstäder med Sydkustens ordkonstskola och tre besök till olika kulturaktiviteter i huvudstadsregionen. Kultur- och konsthelheterna skapas som temahelheter där fenomenet behandlas betraktas ur olika synvinklar. På basen av önskemål har vi skapat en innehållshelhet som tangerar det för det här året så populära temat Finland 100. Det är tacksamt att arbeta med ett brett tema då innehållet lätt kan anpassas till den specifika målgruppen och dess behov. Samarbetet med skolan har fungerat mycket bra. Lärarna som varit med i planeringens tidiga skeden från Mejlans högstadieskola är Elina Swanström, Iida Saarinen och Johanna Viitala.


Eleverna i 8E har en workshop om samhällsstrukturer.

Konstverkstäderna i skolans utrymmen leddes och planerades av Nina Tikkanen och mig från Sydkustens ordkonstskola. Vi hade valt att arbeta kring fenomenet specifikt genom att utforska jaget i sin samtida omgivning och kommunikationens föränderliga former. Tanken var att samtidigt lära sig att tolka visuell konst genom att bekanta oss med finsk konst från hundra år tillbaka och nu. Under gemensamma diskussioner och övningar ville vi behandla ansvarstagandet som medborgare och hur ett mediekritiskt förhållandesätt främjar detta. Med hjälp av ordkonst diskuterade vi sedan hur förändringar i dessa påverkar vår tolkning av konst, kultur och media. Helt konkret har vi bland annat gjort bildanalyser, tränat upp associationsförmågan genom drama och skrivit ”fake news”.Åk 9E besöker DOTs tidsresa på Hertonäs gård.

De kulturbesök som vi knutit ihop till kursen är DOT:s tidsresa Hertonäs 1917, Sinne-galleriets Vem är jag? -verkstad i utställningen Thermoscene och en guidning i utställningen Tatuerad konst i Gallén-Kallela museet. Tidsresan gav oss ett roligt, informativt och tankeväckande historieperspektiv och låg högt bland skolans favoriter. Sinne-galleriets guidning gav oss många frågor och svar i perspektivtänket genom konkreta sinnesövningar. Gallen-Kallela museet bidrog snyggt till diskussionen om hur innebörden i ett konstverk ändras på basen av kontext. Flera kulturaktörer i huvudstadsregionen utarbetar pedagogiska helheter. På kultus.fi kan man hitta konstaktiviteter genom att leta med sökord och målgrupp. Helsingfors stad har på så sätt gjort det enklare för lärare att hitta passliga utställningar, guidningar och pjäser bland det stora utbudet.

Vi har nu träffat eleverna 1-2 gånger per vecka under sex veckors tid. Under träffarna har vi behandlat fenomenet ur olika synvinklar genom att plocka på oss mer och mer bitar längs med vägen. En variation av sinnena som används under processen är viktig så att kroppen är mottaglig för informationen. En del av processen har gått ut på att ge utrymme för diskussion. Kursen utmynnar i en liten utställning i skolan där eleverna synliggör styrkor som behövs för att förstå sig själv och sin omvärld. Igår avslutades kursen med innehållsbyggandet för utställningen och vi gjorde en liten gallup med bland annat påståendet ”Jag kan påverka min omgivning.” Största delen av eleverna svarade helt klart och tydligt ja.
 

Styrkefigurer som eleverna byggt till utställningen.

Totalt var eleverna under kulturkursen 35 till antalet. Språkbadseleverna har ofta börjat sitt språkbad redan i tidig ålder och fortsätter i språkbadet under grundskolan så att ämnena som studeras på svenska blir allt färre och färre emot slutet av studierna. I Mejlans högstadieskola är ämnena på svenska huslig ekonomi, gymnastik, historia och samhällskunskap och matematik. I många fall är det läraren själv som utformar det pedagogiska materialet menat för språkbadsklasserna, då ett omfattande färdigt material saknas. Lärarna letar rätt på och skapar innehållet temavis med tanke på de språkliga färdigheterna som speciellt skall uppövas.

Det har varit roligt att få jobba med ungdomar i högstadieåldern och vi har haft ett fint samarbete med skolan och lärarna. Kulturkurserna har varit specialsatsningar inom Helsingfors för att bland annat aktivera inkörandet av den helhetsskapande undervisningen som finns i skolornas läroplan 2016. Jag hoppas verkligen att dessa satsningar fortsätter, både för att stärka samarbetet mellan kulturaktörer och skolan samt för att göra konstskapandet som en självklar del av skolans undervisning. Jag vill tacka alla elever som engagerat sig i kulturkursen och önskar ett trevligt höstlov!


Kulturkursens team: Iréne Poutanen från Sydkustens ordkonstskola, språkbadslärarna Iida Saarinen och Elina Swanström och Nina Tikkanen från Sydkustens ordkonstskola.


Text och bild:
Iréne Poutanen

Ledande ordkonstledare
Sydkustens ordkonstskola

Tfn: 045 894 4088
E-post: irene.poutanen(at)sydkusten.fi

 

Kulturkurserna i Helsingfors

Helsingfors stads kulturkurser främjar kulturfostran i skolorna och tillgängligheten i konst
och kultur. Kulturkurserna är avsedda för högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Under kursen erbjuds eleverna kulturupplevelser i äkta miljöer, under ledning av yrkesmänniskor inom kultur till exempel i teater, konstutställningar och konstverkstäder. 

 

Tidigare bloggar
 


Lekande lätt på arbetet
 


Mat med alla sinnen
 


Visa dårar
 


Småbarnspedagogikens erkännande
 


Kulturvandra
 


Om empati
(ser du hjärtat i bilden?)Ett besök på Educa 2018Klokt beslut av Helsingfors