Skärgårdsfilmer som minnesstimulans

30.10.2017 kl. 11:00
Senaste fredag visade vi tre av filmerna som har gjorts inom projektet Levande historia i skärgårdsmuseer på äldreboendet Hemmet i Åbo. 13 pensionärer som bor på Hemmet bänkade sig framför skärmen i Hemmets hobbyrum för att titta på dem och diskutera minnen och tankar som väcktes när de såg filmerna från den Åboländska skärgården.

Den här gången visade vi filmer från Utö, Houtskär och Korpo. Flera av pensionärerna som kom för att titta hade kopplingar till skärgården. Bland åskådarna fanns tidigare Nagubor och Houtskärsbor och några hade haft stuga i någon av de tidigare skärgårdskommunerna.
 


Pensionärer på Hemmet ser på skärgårdsfilmer.


I filmen från Utö berättas bland annat om Utö-ungdomarnas besvärliga skolresor till och från Åbo. Det här väckte minnen från åskådarnas egna skolresor. Flera bland publiken hade själv haft långa och besvärliga resor till och från skolan. I samma film berättas också om hur ovanligt det var att få äta frukt som bananer och apelsiner, vilket ledde till en diskussion om pensionärernas egna minnen av att äta dylik frukt för första gången.
 


Hemmets sekreterare och kulturkoordiatorn Johanna Slotte samtalar med pensionärerna om minnen som filmerna väckte.
 

Vi hade med oss några gamla föremål med skärgårdstema som vi hade lånat från Pargas hembygdsmuseum. Bl.a. ett block, ett öskar, en nätnål, en skridsko och en kräkla väckte minnen hos de äldre, föremålen var bekanta från barndomen. Nätnålen vi visade konstaterades vara gjord av en nybörjare, eftersom den tydligen inte var tillräckligt välgjord, och öskaret konstaterades vara gjort av tall och inte av al eftersom det hade spruckit. Al håller tydligen bättre för det ändamålet, fick jag lära mig av en äldre herreman.
 


Föremål som väcker minnen. Nätsticka, kräkla, hacka och tråg, skridsko, nätnål, block och öskar.

Filmerna gjordes i huvudsak för att visas på de åboländska museerna för att ge museibesökarna ett mervärde vid museibesöket. Enligt uppgifter från museerna har redan ca 3200 personer sett filmerna under sommaren som gått. Men det står även i projektplanen att filmerna kan användas inom äldreomsorgen som minnesstimulans, och därför ordnade vi nu denna första visning på ett äldreboende. Jag hoppas att flera äldreboenden i regionen nappar på idén och visar filmerna för sin pensionärer. Filmerna ska också användas i historiaundervisningen i högstadieskolor i Åboland.

För mig som har jobbat med det här projektet känns det väldigt givande att filmerna kan användas som minnesstimulans och som pedagogiskt material. Vi vill ju förstås gärna att filmerna kommer till nytta och glädje för så många som möjligt.

Om du ännu inte har sett filmerna kan du gå och titta på dem på YouTube kanalen Levande historia.

Läs mera om projektet här.

 

Marina Saanila
Projektledare
Tfn: 040 596 9911
E-post: marina.saanila(at)sydkusten.fi

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående