Läs med mig på dagis!

16.11.2017 kl. 14:51
Att få en stund bara för sig själv med en bok, det kan vara höjdpunkten under ett litet barns dagisdag. Ibland sker den stunden på pottan och ibland är det exklusiv högläsning för den som är sist kvar och väntar på att få gå hem. Att ha böcker till hands och personal med läslust är viktigt för att fostra läsare.

Jag fick äran att föreläsa om ämnet för dagvårdspersonal från Kyrkslätt, Lojo och Sjundeå i veckan inom ramen för den tredelade fortbildningen Språkutvecklande arbetssätt. Närmare trettio deltagare berättade om sina erfarenheter och fick tips på nya böcker och på hur man arbetar målmedvetet kring läsning.


Dagvårdspersonal bekantar sig med spännande barnböcker.

Erfarenheterna visar att många barn gillar böcker men att det märks skillnader bland dem som är vana vid högläsning hemifrån och dem som fått mindre av den varan. Att orka sitta still, att förstå orden och att veta hur man hanterar en bok är ändå alla saker man kan träna på. Där är småbarnspedagogerna i en nyckelroll för att jämna ut skillnader mellan barnen. Högläsning fyller nämligen många viktiga funktioner.

Högläsning kan

  • utveckla barnets ordförråd och språk
  • stöda förmågan att uttrycka känslor och tankar
  • stärka empatiförmåga och gemenskap
  • ge avkoppling och underhållning
  • öka kunskap och förståelse om världen
  • ge rika konstupplevelser

Det är aldrig för tidigt att börja läsa och därför finns också ett bra utbud på fina tjockbladiga böcker och mjuka böcker. När man vänjer ett litet barn vid att sitta och titta, peka och bläddra i famnen skapas positiva associationer till böcker och läsning som ger en bra grund att fortsätta på. För den som arbetar med småbarn gäller det därför att känna till var man hittar god litteratur och välja det som är åldersanpassat och relevant för barnen i gruppen.

Bilden är från Svenska Barnboksakademins lista på 17 skäl för läsning.
Klicka på den för att läsa mera.

Verkligheten på dagis innebär många rutiner kring måltider, utevistelse, lek och vila. Läsningen fungerar också den då man har rutiner och metoder att jobba efter. Morgonläsning fungerar hos någon, i en annan grupp är det läsning precis före lunch, inför vilan och kanske ännu en utsatt stund på eftermiddagen. Viktigast är att läsa regelbundet, flera gånger i veckan eller till och med flera gånger om dagen. Då lär sig barnen att se fram emot berättelserna och den sköna stunden av gemenskap. Just mysigheten betonades av många deltagare på kursen. Att läsning bidrar till lugn och ro i dagismiljön som annars lätt blir högljudd. Det gäller att planera fungerande stunder, en fungerande läsmiljö och att öva på sin högläsningsteknik. Barnen känner av när de vuxna gör något de gillar och läsglädjen smittar av sig.

Förutom regelbunden högläsning i gruppen ska dagiset ha rum för spontan läsning. Ställ fram böckerna så barnen ser dem och kommer åt dem. Kanske en korg med fordonsböcker kan stå bredvid småbilarna och lekgaraget? Då händer det att barn smyger fram för att titta över axeln på en kompis som hittat något intressant att läsa. Eller att den som är sist kvar får en stunds odelad uppmärksamhet och högläsning av en vuxen. Sådana spontana läsglimtar men också systematiskt arbete kring högläsning i en grupp önskar jag att många barn ska få under sin dagistid. Som tips för pedagogerna bjuder jag därför en lista med färska böcker och äldre favoriter för barn under skolålder.

Välj, vraka och läs!

Maja Ottelin
Ledande ordkonstledare
045-894 4089
maja.ottelin(at)sydkusten.fi

Tidigare bloggar
 


Lekande lätt på arbetet
 


Mat med alla sinnen
 


Visa dårar
 


Småbarnspedagogikens erkännande
 


Kulturvandra
 


Om empati
(ser du hjärtat i bilden?)Ett besök på Educa 2018Klokt beslut av Helsingfors