Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

30.11.2017 kl. 13:16
Under det senaste året har vi tagit i bruk nya läroplaner i de olika utbildningsstadierna. De nya läroplanerna har som mål att utveckla lärandet och stärka elevernas eller studerandenas digitala kompetenser. Digitalisering av utbildningen det nya mantrat.

Vem är det som ska nå dessa behjärtansvärda mål och förverkliga digitaliseringen? Jo, naturligtvis vi lärare. Har lärarnas arbetsgivare sett till behoven av utbildning och fortbildning i digitalisering, digitala lärandemiljöer och digitala redskap? Utbudet varierar säkert i olika kommuner men jag tror inte jag misstar mig om jag utgår ifrån att utbud och efterfrågan knappast går hand i hand.

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att lärarna ska får utbildning av sina kolleger – dvs. ministeriet har gått in för att utbilda s.k. tutorlärare. I nämnden för fostran och undervisning i Åbo har vi diskuterat dessa planer och är medvetna om att vi inte kan förvänta oss några enorma digiskutt utan ordentliga satsningar på fortbildning av våra lärare.

De halvhjärtade satsningar som vi har sett hittills har lett till att fenomenet digitalisering idag i värsta fall har samma effekt på skolorna som Mårran i Mumindalen – sprider kyla och förlamning omkring sig. Digitalisering ses som ett hot mot den trygga vardagen och utmanar lärarnas kompetens och auktoritet.

Men det är ingalunda så - digitalisering är bara ett nytt forum som för med sig nya effektivare redskap som passar bättre in i den tid som vi lever i. Katederundervisningen var nödvändig fram till 1400-talet när vi inte ännu hade tryckta böcker. Efter Gutenbergs tryckpress i mitten på 1400-talet har vi haft böckerna. Griffeltavlorna har småningom ersatts med whiteboards och de med interaktiva smartboards.

Vi vet att takten på förändringarna i samhället inte avtar utan tilltar. Vi vet att smartboards, laptops, tabletter och telefoner är våra nya superredskap – med dem når vi all världens kunskap utan ansträngningar om vi bara vet hur och var vi ska söka.

Till ovan nämnda hårdvara, dvs. maskiner behöver vi mjukvara; lämpliga program och applikationer som blir våra redskap då vi strukturerar den kunskap som vi vill göra tillgänglig för våra adepter.

Det finns appar som gör lärandet roligare och enklare. Det finns appar som gör att eleverna lär sig medan de leker eller spelar. Det finns appar för prov eller förhör, självrättande vid behov. Med appar kan du engagera en klass som annars sitter och halvsover.

Är digitalisering ett hot mot lärarnas auktoritet och kompetens? Nej, vi kommer att behöva lärare i samma omfattning som tidigare – lärare som vet hur man skapar lärandesituationer och lärandemiljöer som de elever och studerande, som ska leda världen om 30 år, behöver.

Är digitalisering svårt? Nej – det är bara att sätta igång. De flesta applikationer och program som jag testat är så intuitivt utformade att vi vägleds vidare i programmet när vi testar. Men vi måste våga ta första steget. Sen kan vi digitalisera steg för steg.

Vid tekniska universitetet i Villmanstrand har man kommit ganska långt när det gäller digitalisering. Där rekommenderar man i digistrategin att alla lärare börjar med att digitalisera en del av sin kurs. Nästa år digitaliserar man sen 50 % till, följande år 50 % osv. – dvs. hyfsat snabb utveckling utan gråt och tandagnisslan.

För att förverkliga digitaliseringen behöver vi lärare kunskap om hur digitala verktyg stöder lärande och hur de fungerar. Vi behöver möjligheter att testa dessa verktyg, välja vilka vi vill använda, licenser mm - och för att få dem att fungera i vardagen behöver vi tekniktäta klassrum.

Kolla med din förman vilka resurser ni har till ert förfogande. Diskutera med dina kolleger. Tag sen kontakt med din representant i din kommuns fullmäktige eller bildningsnämnden och gör klart för henne eller honom vad ni behöver. Sydkustens landskapsförbund kommer också under innevarande verksamhetsår att börja erbjuda fortbildning i digitala verktyg för lärare.

Kom med och surfa på digivågorna – alla är vi barn i början men övning ger färdighet

Barbro E Schauman
Åbo Akademi / Åbo stad

 

PS Om du vill ha några tips på intressanta program och appar kan du maila mig bschauma@abo.fi

 

Tidigare bloggar
 


Lekande lätt på arbetet
 


Mat med alla sinnen
 


Visa dårar
 


Småbarnspedagogikens erkännande
 


Kulturvandra
 


Om empati
(ser du hjärtat i bilden?)Ett besök på Educa 2018Klokt beslut av Helsingfors