Besök till Stockholm

08.12.2017 kl. 10:25
Jag och min kollega Maja fick glädjen att rimma och jamma tillsammans med barnbibliotekarier i Stockholm förra veckan då vi blivit inbjudna att berätta om småbarnsordkonst.

Lena Sundström från stadsbiblioteket i Stockholm hade bjudit in oss representanter från Sydkustens ordkonstskola till en kompetensutvecklingsträff för barnbibliotekarier 28.11. Vi blev ombedda att tala om rimlek för småbarn och om att leka dikter. Det var min kollega Maja Ottelin som hos oss ansvarar över småbarnsordkonsten och jag som var inspiratörer på denna träff.

Program för de allra yngsta hålls på många stockholmska bibliotek redan (babysång, babybokprat, babyrim), så rimlek för barn mellan 1 och 5 år var det vi hade fokus på. Med oss hade vi ett färdigt rimjamprogram som ett exempel på hur en rimstund med småbarn kan se ut. Under en förmiddag hann vi med en presentation och diskussion. Vi vet att rim, rytmer och rörelse stöder det lilla barnets språkutveckling och att leka med dikter tillsammans är ett ypperligt sätt att göra detta. Barn och vuxna som spenderar en stund att rimma och leka med språket är i grund och botten en enkel idé. Kan hända att det är därför ett så välfungerande koncept. Då man leder rimjam, är den interaktiva biten bland det mest centrala. Två ledare leder barnen och deras vuxna genom en tematisk helhet med rim och ramsor. Ledarna kan ha olika roller, men det är publiken som innehar huvudrollen. Ledarna är på plats närmast för att facilitera tillfället. Då alla blir sedda och välkomnade, gör det ingenting om alla barn inte ännu uppfattar alla ord. Barnen i olika ålder kan ändå ta del av stunden på sitt sätt.


Arrangörerna tillsammans med gästerna Maja och Iréne


Kompetensutvecklingstillfället hölls i det lokala medborgarinstitutet ABF-huset (Arbetarnas bildningsförbund), och 35 deltagare var anmälda. Det var roligt att få träffa en så glad och ivrig grupp. Det var fint att få leda ett föreläsningstillfälle för så sakkunniga och engagerade deltagare. Efteråt satte vi oss ned och lunchade tillsammans för att utbyta erfarenheter. Att jobba med språket och med litteraturfrämjande förenar oss och vi hoppas på att det blir fortsättning på vårt idéutbyte i framtiden. Biblioteken jobbar med att inkludera alla, stöda en livslång nyfikenhet, och höja människors kunskaper och engagemang. Och vi jobbar båda gräns- och ämnesöverskridande tillsammans med andra aktörer exempelvis gällande evenemang.


Deltagarna planerar att uppföra dikter

Vi fick även besöka Stockholms stadsbibliotek och fick där en guidning utav våra värdar. Byggnaden har långa traditioner bakom sig och arkitekturen i den stora runda salen avspeglar ett ställe där jorden och himlen möts. Barnavdelningen har även ett mysigt, ovalt, blått sagorum. Det är någonting magiskt med runda utrymmen. Cirkeln för människor tillsammans. Jag kollade på Stockholmsbibliotekens programutbud och hittade bland andra följande spännande barn- och ungdomsprogram: sagostund på mongoliska, julkalender i sagorummet och en filosofiklubb. Nästa år skall biblioteket se några förändringar i och med en ny ingång till barnavdelningen direkt från den närliggande parken.


Stora salen i Stockholms bibliotek

Rimjamstunderna på svenska har blivit populära och vi ser återkommande familjer på rimjammen som ordnas på olika bibliotek och kulturhus i Helsingfors. Även den finskspråkiga biblioteksverksamheten har vänt sig till oss anordnare och visat intresse för liknande verksamhet. Rimjam har fungerat bra i Helsingfors till stor del på grund av att det har funnits existerande och strukturerade ramar kring innehållet, marknadsföringen och koordineringen. Konceptet rimjam har utvecklats i Helsingfors för ca 10 år sedan genom ett samarbete mellan Helsingfors stads kultursektor, Richardsgatans bibliotek i Helsingfors och Sydkustens landskapsförbund. Namnet rimjam önskas av arrangörerna att behållas i sin nuvarande omfattning, inom Helsingfors. Däremot är det fint om man blir intresserad av att utveckla liknande koncept inom de olika verksamheterna. Därför är vi så glada att få tala om rimlek med andra som jobbar med att stöda språkutvecklingen hos barn och som engagerar familjer till lekfull samvaro.

Under träffen i Stockholm tipsade vi om nyutkommen svenskspråkig poesi, både från Sverige och Finland. Här hittar du några boktips på verser och poesi som min kollega Maja Ottelin har sammanställt.

Länk till metodhandboken för småbarnsordkonst.


Iréne Poutanen
Ledande ordkonstledare
irene.poutanen(at)sydkusten.fi
045-8944 088

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående