Framtidsfabriken – ett tvärkonstnärligt samarbete

14.12.2017 kl. 09:18
”I framtiden får man aldrig sikta på någon annan med en bössa”. Det är ett av citaten som stått till grund för utformningen av Framtidsfabriken i Pargas. Tankar och känslor om framtiden har samlats in på daghem, i skolor och bland allmänheten och bearbetats till en utställning/föreställning/performans med hjälp av musik, teater, dans, ordkonst, bildkonst och hantverk.

Framtidsfabriken hade premiär på Luciadagen 13.12. I ”förutställningen” fick publiken gå in i en framtidsfabrik och se bland annat visioner om framtidens mode, gå igenom en färggrann och suggestiv smartskog, höra musik, se danser, läsa dikter och texter, se korta videofilmer och performanser. Förutställningen var delvis också interaktiv och man kunde ”trumma igång” musik, dansa med i slutdansen och dela med sig av sina egna tankar. I fabriken fick åskådaren också delta i en tippningstävling med framtidsord.  


Allt möjligt händer i Framtidsfabriken. Foto: Henrik Zoom

Det är Pargas stad som initierat projektet som ett led i firandet av Finlands 100-årsjubileum. Tillsammans med de skolor som erbjuder grundläggande konstundervisning i Pargas har man byggt upp den spännande helheten. Det började med att projektledarna besökte svenska och finska daghem och skolor för att med barn och ungdomar fundera på frågor som: När är framtiden? Vad är viktigt? Vad skulle man ta med sig till framtiden?

Projektet var öppet för alla intresserade från årskurs 5 och uppåt. I olika verkstäder under hösten har citat bearbetats med hjälp av musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst och hantverk. Dessutom har grupper i de enskilda kulturskolorna bearbetat temat på olika sätt. Resultatet är en färggrann och omväxlande kavalkad av känslor och tankar.

Framtidsfabriken var definitivt en spännande och annorlunda upplevelse. Jag har själv varit med i processen på ett hörn och det har varit roligt att följa med hur utställningen/föreställningen har vuxit fram. Det är fantastiskt att se vad de olika arbetssätten kan ge varandra. Framtidsfabriken är en utmärkt grund för mera samarbete mellan de olika konstformerna.

Vid sidan av arbetet med Framtidsfabriken håller kulturskolorna i Pargas på att utveckla bland annat en gemensam webbsida. Det ska bli lättare att hitta information om kulturverksamhet för barn och unga. Sannolikt blir det också flera gemensamma satsningar i framtiden. Det ger bredd, synlighet och flera möjligheter för barnen och de unga att testa olika konstformer.

Läs mera om projektet på www.futurefactory2017.fi/

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Tidigare bloggar
 


Barnbokens vuxna vänner
 


Nytt år och nya tag
 


Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
 


Besök till Stockholm
 


Digitalisering - dagens nyckel till en ny värld
 


Kontrasternas Esbo
 


Läs med mig på dagis!
 


Eftis och skola - tillsammans för barnens välmående