Föreningar tillsammans

Föreningar tillsammans var ett EU-finansierat s.k. Leader-projekt med fokus på föreningslivet i huvudstadsregionen. Det allmännyttiga projektet hade som mål att skapa förutsättningar för nya verksamheter och nya idéer genom att koordinera samarbetet mellan invånare, lokala organisationer, kommuner och företag.

Målet med Föreningar tillsammans var att utreda hur man bättre kan
- delta i och forma det lokala samhället
- utveckla idéer, både gamla och nya
- informera om sin verksamhet
- sammanställa ansökningar och förbättra möjligheterna till finansiering

Projektet pågick 1.9.2016-30.6.2018.

Läs slutrapporten här.
Mera information

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
050 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi