Den finlandssvenska läsambassadören

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören pågick mellan 1.8.2014 och 31.7.2017. Under tre års tid arbetade modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman på heltid som finlandssvensk läsambassadör för att stödja läsandet bland barn och unga i de svenskspråkiga skolorna i Finland.

Bakgrund och syfte

Initiativet att tillsätta en finlandssvensk läsambassadör togs av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och organisationen Tidningen i skolan hösten 2013.Syftet med projektet var att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. Svenska kulturfonden finansierade läsambassadörsprojektet 2014-2017 och Sydkustens landskapsförbund fungerade som arbetsgivare.

Besök läsambassadörens webbsida.