Nylandsturnén

Syftet med turnén är att erbjuda lärarstuderande en möjlighet att bekanta sig med tänkbara arbetsgivare i Nyland, med skolorna och det praktiska arbetet på lokal nivå.

Nylandsturnén är en chans för studerande att besöka skolor och diskutera frågor som de upplever som viktiga tillsammans med rektorer och lärare. Studerandena som varit med brukar uppleva det som mycket meningsfullt att få lyssna på och ställa frågor till lärarna om deras arbete. Under Nylandsturnén ordnas även studiebesök till andra platser i anslutning till studierna.

Nylandsturnén är en valbar kurs på 2 studiepoäng.

Sagt om Nylandsturnén:

”Värdefullt att föra diskussioner med studerande om synen på arbetet och deras förväntningar.”

”Vi ställer gärna upp en annan gång. Det är viktigt att studerande har olika alternativ att välja mellan.”

”Skulle gärna ha mera samarbete med lärarstuderande.”

”Vi hade tur att få ett besök av en engagerad och intresserad studerande.”

”Studerandena kunde kanske komma en vecka så att de skulle hinna bekanta sig med skolan på riktigt, eller åtminstone ett par dagar. Under en dag hinner man inte så mycket.”

”Hela turnén som helhet var på alla sätt mycket lyckad och en jättefin och rolig, intressant och givande upplevelse.”

 

Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
050 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi