Läsglädje och ordkonst

Sydkusten satsar på lässtimulans och ordkonst för barn och unga

För finlandssvenska barn och unga är satsningar på språket av särskilt stor betydelse. Det finns ett stort behov av att stärka språket och av att uppmuntra till användningen av det svenska språket i olika sammanhang. Genom att uppmärksamma språket både på fritiden och i skolan kan man förstärka den språkliga förmågan. Det finns många goda sätt att stöda den språkliga utvecklingen. Det viktiga är att det finns en medvetenhet och en kontinuitet i arbetet kring läsandet och skrivandet som sträcker sig från småbarn ända upp till gymnasieåldern.

Sydkusten satsar även på muntligt berättande för att bl.a. stärka språkkänslan, ta tillvara och föra vidare ett kulturarv och för att höra olika varianter av svenska språket och andra nordiska språk.

Sydkusten jobbar kontinuerligt med språkstimulerande projekt i skolor och på eftis, i samarbete med barn- och mödrarådgivningar, med bibliotek och andra aktörer och framför allt inom Sydkustens ordkonstskola.  Ordkonst som konstform är skapande användning av språket. Den stöder elevernas språkliga färdigheter och uttrycks- och tankeförmågan. Inom ordkonsten är tonvikten lagd på fantasi, kreativitet och språkutveckling samt på att ge barn och unga möjlighet att utveckla dessa och även hitta sitt eget personliga uttryck.

Sydkustens ordkonstskola erbjuder ordverkstäder och fantasiläger för barn i åk 1-9. Grundläggande konstundervisning i ordkonst ger för närvarande i Borgå och Sibbo. Ordkonstskolan har ett nära samarbete med skolor på verksamhetsområdet. Dessutom görs projektsatsningar i form av utställningar, festivaler och temadagar som tangerar ordkonst och berättande.

Sedan början av augusti 2018 är också det virtuella skolbiblioteket Ebban en del av Sydkustens verksamhet. Läs mera på Ebbans webb.

Mera information:

Iréne Poutanen
Ledande ordkonstledare
irene.poutanen(at)sydkusten.fi
045 894 4088
Maja Ottelin
Ledande ordkonstledare
maja.ottelin(at)sydkusten.fi
045 894 4089