Aktuella seminarier och kurser

Onsdag
11.9
10:30

Läsglädje - läsning med de yngsta

Seminarium med målet att ge inspiration och kunskap om satsningar och metoder för att stöda de yngre barnens läsning, språkutveckling, berättarfärdigheter och utveckling av multilitteracitet.
Helsingfors centrumbibliotek, Ode

Sydkustens utbildningstjänster

Vi arbetar kompetenshöjande för ett livslångt lärande

Sydkusten arrangerar regelbundet fortbildningar, seminarier och kurser för olika målgrupper. Årligen ordnas seminarier inom småbarnspedagogik, kurser för eftispersonal, utbildning för ordkonstledare och kulturseminarier kring olika teman.

Genom att organisera kursverksamhet och samla anställda från flera kommuner kan Sydkusten erbjuda kvalitativt högklassig och specialanpassad fortbildning. Årligen är det ca 1000 personer som deltar i de kurser och seminarier som vi ordnar.

Sydkusten gör även utredningar om aktuella frågor inom utbildning och kultur samt har beredskap att fungera som sakkunnig eller som projektadministratör.

Inom Sydkustens ordkonstskola ordnas därutöver ordverkstäder för skolbarn och olike former av ordkonst även för mindre barn, t.ex. rimjam och babypoesi.


Mera information
Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525

Hela kalendern

Onsdag
11.9
10:30

Läsglädje - läsning med de yngsta

Seminarium med målet att ge inspiration och kunskap om satsningar och metoder för att stöda de yngre barnens läsning, språkutveckling, berättarfärdigheter och utveckling av multilitteracitet.
Helsingfors centrumbibliotek, Ode
Torsdag
12.9
09:00

Vad vore världen utan hantverk?

Åboländskt kulturseminarium för kulturaktörer, tjänstemän, politiker, organisations- och projektanställda samt övriga intresserade.
Klosterbacken och Villa Vinden
Torsdag
19.9
09:00

Temakurs i Ordkonst

Centret för livslångt lärande och Sydkustens ordkonstskola erbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND kursen ORDKONST.
Åbo Akademi, Arken, CLL