Mat och kultur och åboländsk matkultur

26 Oktober 2018 kl. 09.00–15.00

Matkultur är nästa års tema för det årliga åboländska kultursamarbetet VårKultur som koordineras av Sydkustens landskapsförbund. Tidpunkten är 6-22.4.2019 och alla intresserade är välkomna med i samarbetet.

Mat och matkultur är ett spännande tema tycker arbetsgruppen som valt temat: aktuellt, inspirerande och mångdimensionellt. Under VårKultur vill man peka på olika perspektiv på matkultur och lyfta fram olika aspekter, t.ex. historisk mat, mat i konsten, konstnärlig mat, mat och sociala medier, olika länders matkultur, matproduktion och –konsumtion eller mat och etik.

Temat öppnas upp på det åboländska kulturseminariet på Westers trädgård fredagen den 26 oktober. I programmet ingår intressanta presentationer, smakprover, lunch och idéverkstad med tanke på VårKultur 2019.

Preliminärt program:

9.00  Kaffet är serverat – välkommen
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund

9.30              
Från jord till bord – varför närproducerat?
Helena Fabritius, SLC Åboland

Om finlandssvensk matkultur och inhemska fruktträd
Elise Hindström, UngMartha

Ruoan kulutus murroksessa- kuluttajat haluavat osallistua ruoan tuotantoon
Johanna Mattila, projekt KulTa

10.30            
Från kakao till choklad – en lång resa
Paul Reuter, kock och företagare

11.00            
Maten visar vem du är - om sambandet mellan mat och bild
Fred Andersson, Visual studies, Åbo Akademi

Vad får vi för mat idag? Om kostpolicy och institutionsmat
Birgitta Parikka, kostchef, Kimitoön

Restaurangdag – gemenskap och engagemang      
Timo Santala, restaurangdagens grundare, TedxTalks (video på engelska)

12.00  Lunch
Kulinariska konserter och andra kulturkoncept på Westers.

13.00            
Idéverkstad i grupp kring VårKultur 2019

14.00            
Öl – en trendig kulturdryck
Paul Reuter, kock och företagare

14.30            
Sammanfattning av gruppdiskussioner
Information om bidrag från Svenska Kulturfonden

Pris: 15€

Alla intresserade är välkomna!

Pdf-version av programmet här.

Anmälan senast 21.10 här eller till lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Seminariet ordnas i samarbete med Svenska Kulturfonden.

Mera information:
Lena Långbacka

044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fiPlats
Westers trädgård, Kimito
Finnuddsvägen 1255