Skärgårdshistoria med många sinnen

Den åboländska skärgården har ett rikt kulturarv och en spännande historia. Med hjälp av ljudmiljöer, audiomaterial, filmsnuttar med dramatiseringar och dofter kan man aktivera olika sinnen hos museibesökaren. Genom att använda applikationer, t.ex. AR (Augmented Reality/Förstärkt verklighet) eller QR-koder kan föremål levandegöras med hjälp av telefoner eller pekplattor och därmed bibehålls museernas interiörer intakta och risken att teknik föråldras eller inte fungerar minimeras.

Genom att utveckla olika presentationssätt för att lyfta fram t.ex. arbetssätt, hantverk och användning av föremål ökar museernas attraktionskraft och förmedlingen av kulturarv och hembygdskunskap förbättras och fördjupas. 

Projektet förverkligas i nära samarbete med hembygdsföreningar och museer i Åboland. Detaljplanering för de enskilda museerna görs utgående från museets eller föreningens behov och förslag. Gemensamma träffar ordnas för idéutbyte och diskussion om samarbete, synlighet, evenemangsproduktion och samarbete med andra sektorer. Studieresor ordnas för att inspirera till och visa på nya sätt att presentera bygdens historia.

Projektet inleddes första mars 2018 och avslutas i juli 2019. Finansiärer för projektet är Leader- föreningen I samma båt- samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands NTM-central.

Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Pargas Lokal-TV r.f., Åbolands Skärgårdsstiftelse och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Läs slutrapporten här.

 

Mera information:

Marina Saanila, projektledare
marina.saanila(at)sydkusten.fi
040 596 9911