Skrivande skola

Skrivande skola – en satsning på skrivpedagogik i finlandssvenska skolor.

Det treåriga projektet Skrivande skola har som mål att utveckla skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna och i alla ämnen. Projektet inleds hösten 2020.

Redan i vår ska intresserade skolor anmäla sitt intresse. Sju skolor utses till fokusskolor, där lärarna tillsammans med projektledaren Annette Kronholm-Cederberg får stöd för att utveckla skrivpedagogiken i alla ämnen. Vid valet av fokusskolorna strävas efter regional spridning över hela Svenskfinland och varierande språkliga sammanhang. En fördel är också om skolan redan nu har planer på att inom Skrivande skola samarbeta över stadiegräns med f-6 eller andra stadiet. 

En öppen Facebookgrupp har startats inom projektet. Gruppen är öppen för alla intresserade. Välkomna med genom att söka upp "Skrivande skola i Svenskfinland". Här uppdateras projektet med händelser och värdefulla material för skrivpedagogik i alla stadier och ämnen. 


Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media 

Skrivandet behövs allt mer i alla skolämnen. Behovet av skrivstrategier har tydliggjorts alldeles särskilt under vårens undantagstillstånd, när lärarna utan tid för förberedelser tvingades ställa om till distansundervisning. Frågor som aktualiseras för en fungerande och gemensam skrivpedagogik är bland annat: Hur ställer lärare relevanta frågor i uppgifter? Hur signalerar läraren vilka typer av texter som förväntas av eleverna? Och hur ger lärarna respons på inlämnade texter? 

FD Kronholm-Cederberg är skrivpedagog och modersmålslärare. Hon kommer att jobba processinriktat med hela lärarkollegiet i de sju fokusskolorna. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande får lärarna redskap att stärka, medvetandegöra och samarbeta kring skrivandet i skolan. Kronholm-Cederberg kan också beställas till andra skolor för fortbildning inom skrivpedagogik. Dessutom utvecklar projektet offentliga material som gynnar alla ämnen och skolstadier. Kronholm-Cederberg har tidigare erfarenheter av kollegialt lärande, då hon tillsammans med sina kolleger vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby jobbat fram ett genrepedagogiskt koncept vid namn Kodknäckaren. Konceptet har väckt stort intresse i de finlandssvenska gymnasierna.

Skrivande skola kompletterar Sydkustens verksamhet där utbildning och kultur är i fokus. I samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland inleddes det riksomfattande projektet den finlandssvenska läsambassadören (2014-2017). Projektet fick en uppföljare i den finlandssvenska läsambassadören x 2 (2019-22). Sydkustens landskapsförbund jobbar nationellt med utvecklingsarbete kring bland annat svenskspråkig ordkonstverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamhet. Sydkusten har även en central roll i övriga utbildnings- och kulturfrågor såväl regionalt som i hela Svenskfinland.

Skrivande skola förverkligas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. 


Intresseanmälan bör göras senast den 15 maj.
Länk till anmälan här

 

Mera information:

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm-cederberg@sydkusten.fi 

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi