Filminspelningar för museiprojekt

27.08.2018 kl. 14:32
På Egentliga Finlands museidag den 26 augusti dokumenterades gamla hantverk och arbetssätt i Pargas hembygdsmuseum.

Filminspelningarna inom Sydkustens projekt Skärgårdshistoria med många sinnen har påbörjats. Inom projektet dokumenteras bl.a. arbetssätt, användning av föremål som inte längre används och olika ljudmiljöer. Målet är att med hjälp av ny teknik kunna förevisa filmsnuttar, ljud och audiovisuella berättelser i de åboländska museerna. Flera olika hantverk har redan dokumenterats och senaste söndag var det dags igen, den här gången i Pargas.

Pargas hembygdsförening firar 90 år i år och firar bl.a. med en jubileumsvecka sista veckan i augusti. Veckan inleddes senaste söndag med öppet hus. Besökarna fick ta del av olika hantverksdemonstrationer, bland annat repslagning och nålbindning. Under dagen filmades en del av demonstrationerna för projektet.


Etnologen Marcus Lepola förevisar hur man förr gjorde rep.

I en av museistugorna fick besökarna bekanta sig med det gamla instrumentet psalmodikon. Det är ett instrument som förr fanns på många gårdar och främst användes för att spela psalmer. I museets samlingar finns flera psalmodikon och besökarna frågar ofta hur det används och hur det låter. Psalmodikon var mycket vanligt i gårdarna i slutet av 1800-talet. Utgångspunkten var att det skulle stöda psalmsången i hemmen och vara enkelt att lära sig spela.

I en annan av museets många stugor försökte Soile Svahnström länge få grädden att bli till smör, men fick till slut ge upp. Ett ordentligt åskväder drog nämligen förbi under dagen och det går inte att kärna smör när det är åska i luften. Det lär bero på en typ av elektromagnetisk strålning i luften. Smörkärningen måste därför dokumenteras en annan dag i stället.

Mera om projektet ”Skärgårdshistoria med många sinnen” kan du läsa om här.


Marina Saanila
Projektledare
+358 (0)40 596 9911
marina.saanila(at)sydkusten.fi