VårKultur 2019: tema mat

30.08.2018 kl. 09:07
Under april 2019 kommer mat och matkultur att vara i fokus i Åboland.

Mat, kultur och matkultur är nästa års tema för det årliga åboländska kultursamarbetet VårKultur som koordineras av Sydkustens landskapsförbund. Tidpunkten är 6-22.4.2019 och alla intresserade är välkomna med i samarbetet.

Mat och matkultur är ett spännande tema tycker arbetsgruppen som valt temat: aktuellt, inspirerande och mångdimensionellt. Under VårKultur vill man peka på olika perspektiv på matkultur och lyfta fram olika aspekter, t.ex. historisk mat, mat i konsten, konstnärlig mat, mat och sociala medier, olika länders matkultur, matproduktion och –konsumtion eller mat och etik.


I Japan satsar man en hel del på estetik inom matkulturen.

Temat öppnas upp på det åboländska kulturseminariet som i höst ordnas fredagen den 26 oktober på Westers gård i Kimito. Programmet för seminariet är under planering men det kommer att handla om mat och matkultur ur olika perspektiv. Seminariet ordnas i samarbete med Svenska kulturfonden och till programmet hör presentationer, lunch och idéverkstad med tanke på VårKultur 2019. Alla intresserade är välkomna med – vem som helst kan delta i förverkligandet av programmet. Närmare information finns här.

VårKultur är ett samarbete mellan kultursektorerna i Pargas, Kimitoön och Åbo och koordineras av Sydkustens landskapsförbund. I det öppna nätverket deltar årligen privatpersoner, konstnärer, utbildningsarrangörer, organisationer och andra aktörer och bidrar till ett mångsidigt program.

Senaste år var temat kulturvandra och lockade närmare 50 arrangörer och kring 1000 deltagare. Rapporten för VårKultur 2018 kan läsas här.

Anmäl dig till seminariet senast 19.10 via länken här eller till Lena Långbacka (kontaktuppgifter nedan).

 

Mera information:

Lena Långbacka
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi
www.varkultur.fi