Mera lek!

10.09.2018 kl. 08:51
Sydkusten ordnar seminariet Mera lek! lördagen 13 oktober i Borgå.

Vi har valt att lyfta upp leken eftersom den har en avgörande betydelse för barnen. Det kommer ofta fram att barnen tycker att leken är det bästa på daghemmet. Men inte bara det, också forskning visar på att leken stöder barns utveckling både emotionellt, kognitivt, motoriskt, socialt och språkligt. Forskning indikerar också att leken har en positiv inverkan på inlärningen i senare skeden av livet.

Småbarnspedagogiken utgår i stor utsträckning från leken och från övertygelsen att det bästa för 0-6-åringars utveckling, inlärning och välmående är ett liv med lek, med goda vänner och med goda pedagoger, i en spännande men trygg vardag. Den här leken bör vi ta hand om. Vi bör skapa goda lekmiljöer för barnen och arbeta målmedvetet med att uppmuntra barnen till lek. Sydkustens seminarium grundar sig i den här tanken.

Som föreläsare på seminariet i Borgå fungerar Anna Hellberg (Studentlitteratur, Sverige), Noora Lohi (Arcada), Annika Olsson Nyberg (Daghemmet Björnen), Amelie Lund (daghemmet B.E. von Schantz) och Maja Ottelin (Sydkustens ordkonstskola).

Mera information här.

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525