Sydkusten fyller 20 år

21.09.2018 kl. 10:52
Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998.

Grundandet skedde vid ett möte i Pargas stadshus som resultat av förhandlingar mellan Nylands svenska landskapsförbund och kommunerna i Åboland. Verksamheten inom Åbolands kulturråd övergick till den nya organisationen.

Enligt stadgarna är förbundets syfte att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena på verksamhetsområdet.

Förbundet fullföljer sitt syfte genom:

  • att ta initiativ till projekt och utredningar som gagnar invånarna på verksamhetsområdet.
  • att verkställa olika uppgifter enligt överenskommelse med kommunerna på förbundets verksamhetsområde
  • att samordna internationella projekt och kontakter
  • att bevaka frågor som har speciell relevans för den finlandssvenska befolkningen.

20-års jubileet firas officiellt med ett seminarium i Helsingfors den 15 november.

Läs mera här.