Regionala träffar om eftis- och klubbverksamhet

31.10.2018 kl. 09:38
Sydkusten ordnar i samarbete med Utbildningsstyrelsen diskussioner kring aktuella eftis- och klubbfrågor på tre orter i Svenskfinland. 

På träffarna behandlas och diskuteras aktuella ärenden inom verksamhetsområdet och personer som jobbar med frågorna får möjlighet att träffas över kommungränserna. Träffarna upplevs mycket viktiga av deltagarna: "Jag kommer mycket gärna alltid då jag har möjlighet, era träffar är jättebra och viktiga för oss eftisansvariga!", kommenterade en av deltagarna i samband med årets träff. Mötena ordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Den här hösten behandlas bl.a. resultat från en nationell uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamheten, finansiering och statistik för klubbverksamheten i Svenskfinland, hur den nya examensreformen ser ut för eftisledaryrket och aktuella kurser och material. 

På träffen i Helsingfors deltog 10 personer och de fick bl.a höra specialplanerare Ingeborg Raskfrån Utbildningsstyrelsen berätta om den nya yrkesexamensreformen och vad det innebär för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Också i Vasa deltog ett 10-tal personer och i programmet där ingick att Mona Ahlsvedfrån Botnia 4H berättade om för- och nackdelar med tredje sektorn som arrangör av eftisverksamheten i Kronoby. 

Sydkustens landskapsförbund arbetar för att utveckla eftis- och klubbverksamhet på svenska i nära samarbete med Utbildningsstyrelsens svenska enhet och andra aktörer inom området. En viktig del av arbetet handlar om att samla aktuell information och att skapa nätverk. Två gånger per år ordnas regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer för eftis- och klubbverksamhet, där aktuella frågor diskuteras. Den här hösten har träffarna ordnats i Helsingfors 23.10, Vasa 30.10 och Åbo 1.11. 


Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
tfn 050-330 8234
e-post: monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi