Nya läsambassadörer sökes

22.03.2019 kl. 10:27
För det treåriga läsfrämjande projektet Läsambassadör x 2 anställs två läsambassadörer.

Skicka din CV och ansökan med löneanspråk senast 7.4.2019 till agneta.eriksson(at)sydkusten.fi

Läsambassdör x 2 är ett brett all-finlandssvenskt projekt som bygger vidare på projektet ”Den finlandssvenska läsambassadören” som avslutade 2017. Sydkustens landskapsförbund fungerar som arbetsgivare för läsambassadörerna.

Samarbetsparter/delgenomförare är Sydkustens landskapsförbund (Sydkusten), Utbildningsstyrelsens svenska utbildning (Ubs), Kulturösterbotten/SÖFUK, Folkhälsans förbund/språkutvecklande verksamhet (Folkhälsan), Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) och Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid HU(SBP).

Varje organisation arbetar inom sin egen sektor och med sitt specialkunnande inom projektet för att synliggöra projektets mål och medverkar till ett tätt samarbete med ett brett fält av samarbetsparter för att göra läsningen, böcker och litteratur mera synligt i hela Svenskfinland. Parterna utgör även styrgrupp för projektet. Läsambassadörerna skapar ett eget svenskt team med den svenska läskoordinator som anställts vid Utbildningsstyrelsen för att stärka läsandet på svenska bland barn och unga, vid sidan av sina egna specialuppdrag.

Projektet riktar in sig på två huvudsakliga målgrupper: 1) barn från det första levnadsåret fram till skolålder, 2) barn vars första läsiver riskerar att avta. Metoderna och de konkreta satsningarna för barn som ännu inte läser själv och för läskunniga barn är olika och kräver olika insatser. Fältet är även mycket omfattande.

Den ena läsambassadören arbetar utgående från behoven bland småbarnsföräldrar, daghemspersonal, bibliotekspersonal och rådgivningspersonal dels med de redan insamlade uppgifterna om behov dels genom att jobba vidare med att uppdatera uppgiftsbehovet och arrangera och koordinera utbildningar och särskilda insatser riktade till de berörda grupperna.

Den andra läsambassadören arbetar utgående från de lite äldre barnen. Det finns många metoder, förslag och tips, men för att kunna ta dem till sig och praktiskt hitta och genomföra just de metoder som passar den egna undervisningsgruppen, den egna specialsatsningen eller det egna barnet behövs hjälp. Här är läsambassadören verktyget. Arbetet utförs genom att 1) visa på de olika möjligheter som finns 2) ge såväl lärare som elever verktyg för att öka intresset för läsning 3) organisera verksamheten så att modeller sprids 4) ge direkt handledning och inspiration.

Projektet sträcker sig över hela Svenskfinland inklusive språköarna. Läsambassdörerna skall röra sig över hela fältet.

Se annonsen
 

Agneta Eriksson
Direktör
+358 (0)50 546 9299
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi