Sandra Bergqvist ny ordförande för Sydkusten

25.04.2019 kl. 15:51
På förbundsmötet som hölls i Kimito valdes Sandra Bergqvist till ny ordförande.

Nyvalda riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (sfp) har valts till ny ordförande för Sydkustens landskapsförbund efter Mikaela Nylander (sfp) som undanbett sig återval. Sydkustens landskapsförbund samlades till sitt årliga förbundsmöte i Kimitoöns kommun den 25 april. Sandra Bergqvist blir den första åbolänningen att leda förbundet.

Sydkustens landskapsförbund bildades 1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls idag av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Vid mötet valdes också styrelsemedlemmar för perioden 2019 - 2021:

Lena Sjöberg, grön, Helsingfors  
ersättare: Jonas Heikkilä, grön, Åbo

Oskar Dikert, vf, Helsingfors
ersättare: Birgitta Gran, vf, Hangö

Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
ersättare: Karin Palmén, sfp, Helsingfors

Johan Werkelin, sfp, Åbo
ersättare: Maj Björk, sfp, Pargas

Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
ersättare: Tony Björk, sfp, Kyrkslätt

Holger Wickström, sdp, Raseborg
ersättare: Torolf Bäckman, sdp, Raseborg

Sofia Stolt, sfp, Grankulla
ersättare: Fredrika Fellman, sfp, Vanda

Hanna Lönnfors sfp, Borgå
ersättare: Clara Lindqvist, sfp, Sibbo
 

Följande personers mandat fortsätter till förbundsmötet 2020:

Inger Wretdal, sfp, Kimitoön
ersättare: Lars Nyberg, sfp, Åbo

Oscar Ohlis, sfp, Helsingfors
Runa Ismark, sfp, Helsingfors

Tiina Kujala, sfp, Esbo
ersättare: Håkan Sandell, sfp, Vanda

Werner Orre, sfp, Raseborg
ersättare: Dick Carstens, sfp, Hangö

Bianca Gräsbeck, vf, Åbo
ersättare: Risto Nurmela, vf, Pargas

Heikki Pakarinen, saml, Esbo
ersättare: Veera Hellman, saml, Helsingfors

Barbara Westman, sdp, Vanda
ersättare: Elisabeth Helander, sdp Helsingfors

Erica Helin, sdp, Pargas
ersättare: Annukka Maunula, sdp, Åbo

För närmare information:

Agneta Eriksson, Direktör
agneta.eriksson@sydkusten.fi
tfn: 050-5469299