Skrivande skola – en satsning på skrivpedagogik

17.04.2020 kl. 08:07
Redan i vår ska intresserade skolor anmäla sitt intresse att delta i det treåriga projektet som inleds i höst.

Projekt Skrivande skola har som mål att utveckla skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna och i alla ämnen. Sju skolor utses till fokusskolor, där lärarna tillsammans med projektledaren Annette Kronholm-Cederberg får stöd för att utveckla skrivpedagogiken i alla ämnen. Senast 15 maj bör skolor anmäla sitt intresse.

Skrivandet behövs allt mer i alla skolämnen. Behovet av skrivstrategier har tydliggjorts alldeles särskilt under vårens undantagstillstånd, när lärarna utan tid för förberedelser tvingades ställa om till distansundervisning.

FD Kronholm-Cederberg är skrivpedagog och modersmålslärare. Hon kommer att jobba processinriktat med hela lärarkollegiet i de sju fokusskolorna. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande får lärarna redskap att stärka, medvetandegöra och samarbeta kring skrivandet i skolan.

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland har initierat och är huvudman för projektet, som förverkligas i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden

Skrivande skola kompletterar på ett fint sätt Sydkustens verksamhet där utbildning och kultur är i fokus, bland annat inom ordkonst, läsambassadörsprojekt och det virtuella skolbiblioteket Ebban.

Mer information om projektet finns här.

Intresseanmälan bör göras senast den 15 maj.
Länk till intresseanmälan finns här

 

Kontakt:

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm-cederberg@sydkusten.fi 

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi

 

Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media