Läsveckan firas 20-26.4

21.04.2020 kl. 09:23
Under läsveckan uppmanar Läscentrum alla finländare att delta i en virtuell läsfest.

Sydkusten vill uppmuntra till läsning genom att erbjuda nytt pedagogiskt material till aktuella böcker, bjuda på virtuella skolbesök av läsambassadörerna och möjlighet för skolor att komma med i det nya projektet skrivande skola samt påminna om att det är sista veckan skolor kan ansöka om att få gratis tillgång till Ebban.

Läsveckan till ära vill vi på Sydkusten lyfta fram fina finlandssvenska böcker som nu också finns på Ebban. Det virtuella skolbiblioteket Ebban innehåller tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker. Tack vare extra fondfinansiering har Ebban under vårens undantagstillstånd kunnat erbjudas gratis till skolor under slutet av terminen.

På Ebban finns många spännande, roliga och bra böcker för yngre och äldre läsare. Under våren har läsambassadörerna skapat nytt pedagogiskt material för åk 1-9. Materialet innehåller inspirerande uppgifter och övningar till många aktuella böcker. Se mera på materialsidan ”För pedagoger”.

Nu har skolor också möjlighet att beställa ett virtuellt besök av läsambassadadörerna. - Ta frimodigt kontakt per e-post (lasamassadoren(at)sydkusten.fi), så gör vi tillvaron lite roligare och bjuder på goda lästips varvat med fakta om läsning, hälsar Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. - Vi skräddarsyr vårt besök enligt skolans behov! 

Sydkusten satsar också på skrivpedagogik. I höst startar projektet Skrivande skola med målet att utveckla skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna. Sju skolor utses till fokusskolor, där lärarna tillsammans med projektledaren Annette Kronholm-Cederberg får stöd för att utveckla skrivpedagogiken i alla ämnen. Senast 15 maj bör skolor anmäla sitt intresse.

Läscentrum står bakom läsveckan och utmanar alla att under veckan dela med sig av läsvanor. Hur ser läsvanorna ut under undantagstillståndet? Utmaningen kan uppmärksammas och delas vidare till andra via #läsveckan #läsveckan2020 #kreativitetiluften