Fokus på småbarnspedagogik

18.05.2020 kl. 13:41
Stort intresse för samarbete kring småbarnspedagogik på svenska.

Ett av Sydkustens tyngdpunktsområden är att arbeta för hög kvalitet inom svensk småbarnspedagogik. Senaste vecka ordnades en träff på bred front kring aktuella frågor. I mötet deltog representanter för Sydkustens medlemskommuner (bland deltagarna fanns både bildningsdirektörer och chefer för småbarnspedagogik), utbildningsanordnare av småbarnspedagogik (universitet, yrkeshögskolor och yrkesutbildningar) samt utbildningsstyrelsen kommunförbundet, finansiärer m.fl.

Ett konkret mål för Sydkusten just nu är få igång ett tätare samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom småbarnspedagogiken. Vid nätverksmötet fördes konkreta diskussioner gällande vad som kan göras för att:

- lösa personalbristen inom området

- lyfta fram det aktuella behovet av antalet studieplatser

- öka intresset för utbildning inom småbarnspedagogiken

- erbjuda behörighetsgivande utbildning för de som jobbar i branschen utan utbildning

- förtydliga socionomernas roll och det mångproffessionella arbetet som görs inom småbarnspedagogiken

Sydkusten är en naturlig bas för just den här typen av nätverks- och utvecklingsarbete. Vi ser fram emot att fortsätta jobbet!Matias Österberg

Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525