Flerformsutbildning inom småbarnspedagogik

25.06.2020 kl. 13:20
Åbo Akademi har erhållit finansiering från undervisningsministeriet tillsammans med de andra finländska universiteten för att förverkliga en flerformsutbildning (distansstudier, närstudiedagar etc).

Flerformsutbildningen kommer leda till att de studerande som går utbildningen examineras till lärare inom småbarnspedagogik/pedagogie kandidat, 180 sp. Antagningen kommer ske våren 2021 och Åbo Akademi kommer ha minst 20 studieplatser.


För att vara antagningsbar behöver den sökande ha

     Universitetsbehörighet
     Avlagt 25 sp grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik
     Ha relevant  arbetserfarenhet om minst 10 månader från daghem
     Avlagt lärarlämplighetsprov
 

Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik ordnas under nästa läsår (2020-2021)  via det öppna universitetet eller som extra studerande genom det öppna universitet på utbildningen dagtid. Anmälningen kommer att ske under den första delen av hösten.
Läs mer här.

Vill du få information i början av hösten om utbildningen kan du fylla i denna blankett (länk) med uppgifter och även ställa frågor via den (öppen till 14.8.2020).