Silja Borgarsdóttir Sandelin Sydkustens nya ordförande

16.09.2020 kl. 17:39
På förbundsmötet som hölls virtuellt valdes Borgarsdóttir Sandelin till ny ordförande.

Specialmedarbetare Silja Borgarsdóttir Sandelin (sfp) har valts till ny ordförande för Sydkustens landskapsförbund efter Sandra Bergqvist (sfp) som undanbett sig återval. Sydkustens landskapsförbund samlades till sitt årliga förbundsmöte i Helsingfors och virtuellt den 16 september 2020.

- Jag är ärad för att få bli en aktör i det viktiga arbete Sydkusten gör för kultur och utbildning på svenska. Sydkustens goda framförsikt behövs för att det svenska inte ska bli osynligt eller glömmas bort, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin och fortsätter:

- Tillgången till svenskspråkig behörig personal inom småbarnspedagogiken är ett av de fokusområden som Sydkustens landskapsförbund arbetar med, som jag också vill fortsätta driva. Samma viktiga arbete gör Sydkusten också för bildningsväsendet, både då det kommer till att trygga tillgång till lärare och speciallärare men också kuratorer, skolpsykologer och elevvårdspersonal överlag.

Silja Borgarsdóttir Sandelin understryker att det behövs svenska nätverk som fokuserar på dessa frågor, diskuterar och för fram viktiga synpunkter. Sydkusten främjar kulturen på svenska genom många parallella insatser: genom ordkonstverksamhet, nationella och språkstimulerande projekt liksom regionala verksamheter.

På mötet deltog över 60 delegater för de 16 kommuner som är medlemmar i Sydkustens landskapsförbund. Förutom ordförandeval behandlades också bland annat verksamhetsplan och budget. På mötet valdes också nya medlemmar till styrelsen.


Till styrelsemedlemmar för perioden förbundsmöte 2020 – förbundsmöte 2022 valdes:                                                    

Inger Wretdal, sfp, Kimitoön                    
ersättare: Lars Nyberg, sfp, Åbo

Maj Björk, ​sfp,Pargas     
ersättare: Runa Ismark, sfp, Helsingfors

Tiina Kujala, sfp, Esbo
ersättare: Håkan Sandell, sfp, Vanda

Werner Orre, sfp, Raseborg
erästtare: Dick Carstens, sfp, Hangö

Bianca Gräsbeck, vf, Åbo
ersättare: Risto Nurmela, vf, Pargas

Heikki Pakarinen, saml, Esbo
ersättare: Veera Hellman, saml, Helsingfors

Erica Helin, sdp, Pargas
ersättare: Annukka Maunula, sdp, Åbo

Kaj Andersson, sdp, Vanda
ersättare: Kjell Grönqvist, sdp, Sibbo

(Därtill valdes Thomas Björkroth, sfp, Pargas, till ersättare för Johan Werkelin, i stället för Maj Björk, fram till 2021)


Följande personers mandat fortsätter till förbundsmötet 2021:

Lena Sjöberg, grön, Helsingfors  
ersättare: Jonas Heikkilä, grön, Åbo

Oskar Dikert, vf, Helsingfors
ersättare: Birgitta Gran, vf, Hangö

Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
ersättare: Karin Palmén, sfp, Helsingfors

Johan Werkelin, sfp, Åbo
ersättare: Thomas Björkroth, sfp, Pargas* NY

Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
ersättare: Tony Björk, sfp, Kyrkslätt

Holger Wickström, sdp, Raseborg
ersättare: Torolf Bäckman, sdp, Raseborg

Sofia Stolt, sfp, Grankulla
ersättare: Fredrika Fellman, sfp, Vanda

Hanna Lönnfors, sfp, Borgå
ersättare: Clara Lindqvist, sfp, Sibbo