Läsambassadörerna på trappan till Tölö daghem

Tamburbibliotek testas

24.11.2020 kl. 12:29
I Esbo, Vanda och Helsingfors har sex daghem den här hösten fått testa ett nytt koncept, tamburbiblioteket.

Det handlar om att göra det enkelt att låna barnböcker i samband med att barnen hämtas från daghemmet.

- Det är en fantastisk möjlighet för oss, vi är verkligen glada över att få vara med och på det här sättet stöda det viktiga arbetet med att uppmuntra till läsning. Det säger Petra Oksanen som är föreståndare på Tölö daghem. - Tack vare det här får familjerna tillgång till mångsidiga böcker och olika sorters litteratur som är utvalda av experter.
 

Barnen med på noterna

Petra är verkligen glad över tamburbiblioteket. Mottagandet har varit mycket positivt och största delen av böckerna är utlånade. Petra berättar att också barnen är ivriga och att de ibland redan bestämt vilken bok som ska lånas när föräldrarna kommer.

- Jag har hört hur barnet tillsammans med föräldern planerar kvällens mysstund kring boken, säger hon och fortsätter: – Barnen inspirerar också varandra genom att diskutera böckerna. - Dessutom ser det trevligt ut när man kommer till daghemmet. Det är tilltalande och lockande med färggranna böcker i vindfånget.

Tamburbibliotek i Tölö daghem
De färggranna böckerna piggar upp vindfånget.

Även bibliotekarien Anna Söderström, som på Tölö bibliotek ansvarar för urvalet av böcker, är nöjd och glad över att få vara med i pilotprojektet. Hon konstaterar att det är ett roligt och nytt sätt att samarbeta med daghemmen:
- Det här är ett utmärkt sätt att göra litteraturen tillgänglig. Böckerna finns på ett ställe som familjerna ändå besöker och för att låna böckerna behövs varken ID eller lånekort.

 

Läsning angår alla

Ett viktigt mål med tamburbiblioteket är att visa att läsning angår alla. När tamburbiblioteket först planerades var tanken att böckerna skulle vara på svenska. Men småningom växte tanken att det är viktigt att kunna inkludera alla, oberoende av språk.

- Vi har kartlagt vilka språk som talas bland daghemsbarnens föräldrar och strävar efter att kunna erbjuda böcker på just de språken. Viktigt är också att utbudet är mångsidigt och att böckerna är kvalitativa. Hjälp med olika språkversioner får vi från Flerspråkiga biblioteket och ibland har vi olika språkversioner av samma bok.

- Utbudet av böcker ska vara intressant, lockande, mångkulturellt och inkluderande, säger Anna.

Anna hoppas att projektet hjälper biblioteken att även i fortsättningen utveckla det läsfrämjande arbetet i samarbete med daghem. Tamburbiblioteket är en service som är extra bra i områden där vägen till biblioteket är lång. Hon påpekar att satsningar av det här slaget behövs extra mycket även i områden där bibliotekspersonalen märkt att invånarna inte använder  deras tjänster.

- Jag hoppas att vi genom det här projektet lär oss mera om hur läsfrämjande arbete fungerar på daghem, vilket stöd som behövs och var största behoven av insatser finns. - Vi behöver hitta ett format som kan fortsätta. Det finns behov av ett långsiktigt arbete som innehåller bland annat fortbildning för daghemspersonal.

- Jag skulle till exempel gärna ha mera tid att spendera på daghemmen för att diskutera böcker och läsning med personal och familjer, säger bibliotekarien Anna Söderström.

Klicka här för att se en kort film om tamburbiblioteket.

 

Vad är ett tamburbibliotek? 

Tamburbiblioteket bygger på ett koncept som fått sin start i Sverige under namnet kapprumsbiblitoteket och är vad det låter som: ett bibliotek i en tambur på ett daghem. Böckerna står synligt framme på uppriggade hyllor i daghemmets tambur och gör det möjligt för föräldern att på enklaste sätt låna hem en bok då de hämtar sitt barn.

Det lokala bibliotekets kunniga personal förser daghemmen med ett brett urval av högklassiga bilderböcker

som byts ut varje eller varannan månad. Daghemmets behov (till exempel de språk som talas) och andra önskemål beaktas. 

I pilotprojektet ingår att daghemmets personal får fortbildning med läsambassadören som också håller en läsinspirationsstund på höstens föräldramöte.

Läsambassadörerna berättar om nyttan med läsning

Varför?

Det är både roligt och viktigt att läsa med barnen. Läsning och högläsning stärker ordförrådet, ökar koncentrationsförmågan, utvecklar kreativiteten, stärker självkänslan och medkänslan. Forskning visar entydigt att de barn som fått mycket läsning vid skolstarten har ett över fyrdubbelt ordförråd och stort försprång jämfört med barn som inte fått någon läsning.

Under hösten 2020 har sammanlagt sex daghem i Esbo, Helsingfors och Vanda fått ett tamburbibliotek. Under testperioden får daghemmen tillgång till nya böcker under ett år, och har ett aktivt samarbete med sitt lokala bibliotek och dess bibliotekarie. I januari 2021, eller så snart läget tillåter, kommer de övriga sex pilotdaghemmen att starta i Korsholm, Kronoby och Vasa.

I samarbete med:

Tamburbiblioteket är ett läsfrämjande projekt initierat av de finlandssvenska läsambassadörerna i samarbete med Läsrörelsen (UBS) och Finlands svenska författareförening, Fredrikabiblioteken i Korsholm och Kronoby, HELMET-biblioteken i Esbo, Helsingfors och Vanda samt Vasa stadsbibliotek, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Läs mera om läsambassadörerna här