Några av läsambassadörerna som deltog i webbinariet.

Läsfrämjande arbete världen över

13.04.2021 kl. 08:33
Läsambassadörer från hela världen samlades till webbinarium.

Måndagen den 12.4 samlades läsambassadörer från hela världen för att dela och jämföra sina erfarenheter och arbetsmetoder under ett webinarium arrangerat av IFLA (the International Literacy & Reading Section Committee).

Av de tretton nu verksamma läsambassadörerna på vår jord, hade en del skickat in sin videohälsning medan Australien, Irland, England och Finland deltog online.

Många goda idéer och insikter om hur olika vi alla kan jobba läsfrämjande kom fram under webinariet. Irland lägger fokus på att synliggöra den irländska barnlitteraturen medan Holland framför allt vill arbeta för inkluderande böcker för barn och unga. Australien strävar efter att samtliga barn skall få ett eget bibliotekskort och satsar också på fler skolbibliotek.

Samtliga läsinspiratörer lyfte fram behovet av vuxna läsande förebilder, att läsa för livet och lusten att läsa som den viktigaste drivkraften för den blivande läsaren.    

“It takes a village to raise a reader”, avslutade Englands läsambassadör och författare Cressida Cowell webinariet som inom kort kan ses i sin helhet på läsambassadörernas webbsida:De finlandssvenska läsambassadörerna

Amanda Audas-Kass
+358 (0)50 309 9782
amanda.audas-kass(at)sydkusten.fi

Henrika Andersson
+358 (0)40 865 7587
henrika.andersson(at)sydkusten.fi

Bild: Några av de läsambassadörer som deltog i webbinariet.