Sydkustens mappar och pennor

Sydkustens förbundsmöte

21.04.2021 kl. 13:16
Sydkustens ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 29 april.

Det högsta beslutande organet för Sydkustens landskapsförbund r.f. är förbundsmötet. Till årsmötet utser medlemskommunerna representanter utgående från antalet svenskspråkiga invånare i kommunen. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Ordförande och styrelse väljs vid mötet, medan styrelsen internt utser ett arbetsutskott.

I år hålls mötet torsdagen den 29 april  i Viktoriakvarteret, Medelhavsgatan 14 i Helsingfors samt digitalt via Zoom. Mötet inleds kl. 13 med en diskussion om pågående strategi- och stadgearbetet. Själva möteshandlingarna inleds kl. 14.


Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi