Barn som leker på en gård.

Vem ska sköta våra barn?

30.04.2021 kl. 08:07
Frågan är en angelägenhet för hela samhället. Sydkusten startar projekt för att hitta nya lösningar.

Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut inom huvudstadsregionen och inom flera områden i Nyland och Åboland.

Sydkustens landskapsförbund inleder ett projekt för att synliggöra småbarnspedagogiken i syfte att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet.

- Att hitta lösningar på det akuta behovet av personal inom småbarnspedagogik samt att få flera sökande till utbildning på området är frågor som i allra högsta grad är aktuella just nu, säger Sydkustens ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin. Det finns ett starkt behov av att synliggöra det värdefulla arbetet inom småbarnspedagogiken.

Målet med projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb är att:

  • skapa ett ambassadörsnätverk i huvudstadsregionen samt kommuner i Nyland och Åboland, bestående av personer som kan berätta om, marknadsföra och främja småbarnspedagogiken
  • anställa en koordinator som ansvarar för att bygga upp och koordinera nätverket
  • skapa kontakter och träffar mellan småbarnspedagogiken och unga
  • förverkliga en opinionskampanj till allmänheten samt till ungdomar för att synliggöra småbarnspedagogiken

Projektet riktar sig till unga och gymnasiestuderande, vuxna i beråd att byta bransch eller bli behöriga samt allmänheten, för att på lång sikt lyfta frågan om småbarnspedagogikens betydelse.

- Sedan rundabordsdiskussionen, som justitieminister Anna-Maja Henriksson sammankallade till om det akuta läget gällande personalbristen ifjol, har projektet beretts i samarbete med representanter från bl.a kommuner, olika organisationer, utbildningsanordnare och fonder. Bidragen från fonderna och stiftelserna möjliggör denna unika satsning och nu rekryteras en koordinator för projektet. I augusti kör vi i gång, säger Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund r.f.


Mera information:

Christel Björkstrand, direktör
050 3513038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Matias Österberg, utbildningsplanerare
050 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi