Ett landskap med en väg som går framåt. På bilden står texten Kommunalval 2021.

Kultur på lika villkor

18.05.2021 kl. 13:08
Ett av Sydkustens teman inför kommunalvalet är möjligheterna att utöva och konsumera konst och kultur.

Sydkusten vill lyfta fram vikten av tillgång till konstundervisning på lika villkor i alla kommuner och ett rikt kulturliv i kommunerna.

Möjligheter att utöva och konsumera konst och kultur är centrala för invånarnas välmående. Ökad kreativitet, empatiförmåga och förstärkta kommunikationsfärdigheter är endast några av de positiva effekterna av skapande verksamhet och kulturupplevelser. Genom att erbjuda grundläggande konstundervisning på lika villkor åt barn och unga samt genom ett brett utbud av olika konstformer säkras tillgången till meningsfull fritidsverksamhet som stärker individernas personliga uttrycksmöjligheter.

Kultur på svenska gagnas av samarbete över kommungränserna och nya initiativ. Det här möjliggör att olika åldersgrupper samt både professionella och icke yrkesmässiga utövare kan konsumera, utöva och ge uttryck åt betydelsefull kultur. I det här ingår också att värdesätta den svenskspråkiga skärgårds-och kustkulturen för att kunna föra kulturarvet vidare till kommande generationer

- Vi hoppas på en aktiv dialog kring frågorna och på att de kommande kommunpolitikerna värnar om kulturlivet i kommunerna, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, ordförande för Sydkustens landskapsförbund r.f. Kulturen har en stödjande roll för människor i svåra livssituationer. Därför är det viktigt att det offentliga värnar om kulturen speciellt under den rådande pandemin.

- Sydkusten har för avsikt att ordna kulturseminarier under hösten. Vi hoppas också på livligt deltagande av både tjänstemän och politiker på dem.

 

 

 

Mera information

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi