Färggranna

Boosta småbarnspedagogiken

23.08.2021 kl. 12:54
Alla kan bidra till att öka intresset för småbarnspedagogiken - något som är målet för Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb .

Den här veckan skickar Sydkusten ut ett brev till skolor, kommuner och samarbetspartner med information om projektet. Projektet skall boosta branschen, men alla kan vara med och jobba för att nå målen. Här är några exempel på vad vi alla kan göra:

  • Dela med oss av våra egna positiva erfarenheter av småbarnspedagogiken och visa vilket värdefullt arbete personalen gör.
     
  • Dela vardagen på daghem på sociala medier, den pedagogiska verksamheten på daghemmen lägger grunden för barnens lärstig och framtid.
     
  • På sociala medier länka till artiklar, forskning eller publikationer, där småbarnspedagogiken lyfts fram.
     
  • Boosta branschen positivt genom att använda korrekt terminologi när vi nämner daghemspersonal. Inom småbarnspedagogiken jobbar socionomer inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och lärare inom småbarnspedagogik.

Projektet söker samarbetspartner

Inom projektet skapas ett nätverk av ambassadörer med pedagoger från branschen. Ambassadörernas uppgifter kommer att vara att besöka bland annat skolor på andra stadiet för att berätta och upplysa om vad småbarnspedagogiken är i teorin och i praktiken. Målet är också att stöda studiehandledare och andra för korrekt information om studie- och karriärmöjligheter inom branschen.

För att detta ska vara möjligt behöver vi hitta daghem och pedagoger som är villiga att ta sig an uppgiften.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska folkskolans vänner och Föreningen Konstsamfundet.
 

 

Kontakt

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464