Sydkustens direktör Christel Björkstrand i sitt arbetsrum på Busholmen i Helsingfors.

Strategiarbete och aktivitet

01.09.2021 kl. 08:48
Sydkustens strategiarbete är på slutrakan och förslaget till ny strategi skickas till medlemskommunerna för utlåtande inom kort.

Kommunerna står inför stora förändringar de närmaste åren. Stora reformer, nya lagar och flera megatrender påverkar inte bara kommunens verksamhet utan också kommuninvånarens.

Vad ska Sydkustens landskapsförbund göra för att på bästa sätt främja utbildning och kultur på svenska framöver? Det är en av utgångspunkterna i det strategiarbete som är på gång inom förbundet. Med sikte på år 2030 och med åren 2022–2024 som närmaste tidsspann tar vi och stämmer av mål och åtgärder för Sydkustens verksamhet.

Strategiarbetet är en process där många involveras och där delaktigheten är a och o för att strategin ska vara det gemensamma styrdokumentet. Under hösten sänds därför strategin till våra medlemskommuner för utlåtande. Den responsen är oerhört viktig för hur strategin läggs upp. Det är tillsammans som vi ska komma överens om vad som skapar och upprätthåller utbildning och kultur av hög kvalitet på svenska.

En aktiv höst på Sydkusten

Hög kvalitet är också ett av ledorden inom våra projekt. Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb inleddes i augusti och projektkoordinator Emilia Christiansens arbete med att öka intresset för branschen kommer att involvera kommuner och organisationer. Tillgången till behörig personal inom småbarnspedagogiken är viktig och hur vi kan boosta branschen till att locka fler sökande och fler studerande utgör utgångspunkten för projektet.

Utöver detta nya projekt fortsätter de finlandssvenska läsambassadörerna sin verksamhet för att öka intresset för läsning. Läsning står i fokus även i vårt projekt Läsning i laget som förverkligas i samarbete med Finlands Svenska Idrott. Att utveckla skrivkompetensen är uppdraget för projektet Skrivande skola som erbjuder fortbildning för lärare till såväl projektets fokusskolor som andra intresserade skolor. Är din kommun redan bekant med något av dessa projekt?

Sydkustens ordkonstskola inleder verksamhetsåret med många nya grupper. Lovisa, Kimito och Raseborg får nya ordkonstgrupper och distansverkstäder i ordkonst erbjuds till ungdomar. Under året utvecklas läroplanen för den grundläggande konstundervisningen inom ordkonst och Sydkustens ordkonstskola erbjuder därutöver möjligheter till hobbyverksamhet inom kommuners Finlandsmodeller.

Den nya kulturlagen och de krav och förväntningar den ställer på kommunerna är temat för det kulturseminarium som vi arrangerar senare i höst. Följ oss gärna på våra sociala medier för mera information.

Är du intresserad av att ta del av vår verksamhet och våra projektåtgärder, ta gärna kontakt med våra ansvarspersoner och projektledare.

En fin och aktiv höst till er alla!

 

Christel Björkstrand
direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi