Lena Långbacka från Sydkusten sitter med många olika böcker framför sig.

#ReadHour

07.09.2021 kl. 07:27
Sydkusten stöder Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj #ReadHour och utmanar alla samarbetspartner och medlemskommuner att delta i hela Finlands gemensamma lästimme på onsdag 8.9 kl 19.

Läsfrämjande verksamhet hör till våra viktigaste fokusområden. Sydkustens ordkonstskola jobbar kontinuerligt med grundläggande konstundervisning i ordkonst, regelbundna ordverkstäder samt olika projekt som stöder barns och ungas läsning och skrivande. Dessutom har betydande satsningar gjorts inom Läsambassadörsprojekten samt projekten Skrivande skola och Läsning i laget.

Det är lätt att delta! Läs och dela med dig av dina bästa lästips i olika sammanhang och på sociala medier och inspirera andra att delta!

#Readhour