Händerna av två personer som diskuterar. De har gula kaffekoppar i sina händer.

Teamet i småbarnspedagogiken

26.10.2021 kl. 09:58
Sydkustens seminarium för personal inom småbarnspedagogiken handlade om teamets betydelse för att engagera, bygga och skapa tillsammans.

Seminariet ordnades på Arcada lördagen den 20 november kl. 9-16.

Ur programmet:

Varje barns bästa daghem och förskola – vårt uppdrag

Lars Gustafsson framför en bild av en stor glödlampa med ett daghem inutiLars Gustafsson från Lärarfortbildning föreläste om hur vi gör för att engagera och utveckla varandra och hur vi tillsammans bygger en småbarnspedagogik med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Han lyfte fram hur vi sätter barnen först i vår värdegrund, vårt samspel och vår verksamhetsidé.

 

Skall vi boosta småbarnspedagogiken tillsammans?

Emilia Christiansen frånSydkusten presenterade projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb. Projektets mål är att höja
statusen inom småbarnspedagogiken, men vad kan vi göra tillsammans för att
upplysa den allmänna opinionen om detta viktiga jobb?

Emilia Christiansen och Hanna Lundström med mikrofoner i handen ivrigt gestikulerande
Emilia Christiansen och Hanna Lundström inspirerar.

Sydkustens ordkonstskola presenterar sig

Hanna Lundström pratade om Ordglädje i daghemsvardagen. Det kan handla om en berättarstund, fantasifärder
utgående från en god bok eller att ramsa tillsammans. I en lekfull gemenskap
där vi smakar på orden och ramsar tillsammans stöder vi barnets
språkutveckling.

Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi