Händerna av två barn som pysslar.

Konstundervisning i kommunerna

07.02.2022 kl. 09:02
Sydkusten inbjuder till diskussion om hur den grundläggande konstundervisningen på svenska förverkligas i kommunerna.

Hur organiseras den grundläggande konstundervisningen (GRK) i kommunerna? Vilka modeller för samarbete finns det? Vilken är kommunens roll?

Sydkustens landskapsförbund inbjuder kommunernas tjänstemän, rektorer och pedagoger inom GRK och andra intresserade till en diskussion kring den grundläggande konstundervisningen onsdagen den 16 februari kl. 14-15.30. Träffen förverkligas via Zoom.

Sydkustens ordkonstskolas rektor Monica Martens-Seppelin inleder med att kort berätta om nuläget för GRK i ordkonst och om den färska rapporten Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält.

Därefter öppnas diskussionen kring förverkligande av GRK i kommunerna. Exempel, idéer och synpunkter på temat är välkomna.

Meeting ID: 999 8769 7865
Passcode: 647856

Mera information:

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi