En hand med en penna som skrivit texten

Ordkonstvecka 21-27.3

22.03.2022 kl. 13:57
I samband med temaveckan har Föreningen för ordkonstundervisning i Finland utsett årets ordkonstgärning 2021.

Priset tillfaller Veera Vähämaas utredning Sanataideopettaja - Tulevaisuuden toiveammatti (Ordkonstlärare - Framtidens drömjobb). Utredningen sammanfattar på ett förtjänstfullt sätt ordkonstundervisningens betydelse och nuläge samt de centrala utmaningarna inom området.

En motsvarande utredning Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält har gjorts på svenska av Monica Martens-Seppelin på uppdrag av Svenska kulturfonden. 


Temat för den nationella ordkonstveckan är ”Berättelser vi vill höra”.

Ordkonstgrupper i hela Finland har fått skriva önskelistor med element till berättelser. Under temaveckan publiceras elevtexter i sociala medier, där det framkommer hur önskningarna har uppfyllts.

Den som vill kan haka på de roliga skrivutmaningarna. Uppgiften passar väl att göra i en skolklass eller ordkonstgrupp oberoende av nivå. Det är bara att välja en önskelista att utgå ifrån och börja skapa. Det går också bra att berätta och skriva kollaborativt, alltså tillsammans i grupp.

Läs mera om Sydkustens ordkonstskola och om hur ordkonstskolan firar veckan på webbplatsen: