Matias Österberg i blått och Emilia Christiansen i rött står i korridoren utanför Sydkustens kontor, båda med armarna i kors.

Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.

11.04.2022 kl. 09:35
“Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete där de positiva budskapen är viktiga”

Vid årsskiftet inledde Sydkustens landskapsförbund kampanjen “Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.” med målsättningen att synliggöra småbarnspedagogiken. Kampanjen har varit synlig på sociala medier, i media och via printkampanjer i finlandssvenska medier.

Genom åren har Sydkusten kontinuerligt och systematiskt arbetat med att förstärka och förändra tillgången på småbarnspedagoger och förbättra deras villkor. Projektkoordinator för “Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb” Emilia Christiansen och utbildningsplanerare Matias Österberg vid Sydkusten säger att tidpunkten för kampanjen har varit den rätta.

– Det konkreta behovet av småbarnspedagoger är stort och på alla sätt alarmerande. Just nu väljer många unga sin nästa studieplats vilket vi ser som väldigt avgörande. Numera är själva ansökningsomgången för andra stadiet inte längre koncentrerat till våren utan sker året om.  Men våren är fortfarande viktig, berättar Emilia Christiansen. 

Småbarnspedagogiken är ett område som Christiansen och Österberg beskriver som sårbart just nu.

– Det är inte lätt att boosta en bransch som lider av en akut brist på personal men det gör det också meningsfullt. Vår målsättning har varit att lyfta fram vad småbarnspedagogiken är, säger Christiansen.

– Sedan måste man komma ihåg att vi lyfter en bransch, inte en produkt. När vi inledde planeringen av kampanjen visste vi att ett avgörande skede skulle komma i form av en ny synlighet men hur allt skulle se ut visste vi förstås inte. Nu har vi format en kampanj som dessutom backas synligt av pedagoger, professorer och ledande politiker och intressebevakare, säger Österberg.

En synlig kampanj ska väcka diskussion

Kampanjen “Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid.” har väckt diskussioner på fältet, vilket också var syftet. Förändringar sker inte över en natt och för en aktör som Sydkusten har det handlat om att styra in diskussionen på ett nytt spår. Det gäller att visa det stöd som finns i samhället för branschen samt också hur småbarnspedagoger uppvisar en bredd i både utbildning och erfarenhet.

– Jag får faktiskt en “wow-känsla” över mångfalden i kampanjen. Det kommer in en del feedback fortsättningsvis som betyder mycket för oss och kampanjens synlighet ger en eftervåg som bäst. Nya följare trillar in på sociala medier. Nu har vi ju egentligen bara börjat, säger Christiansen.

– Det känns fint att se 18 personer som gett sitt ansikte och sina röster för  småbarnspedagogiken. Det ska vi vårda väl i vårt fortsatta arbete. Det betyder också att aktörer med stora påverkningsmöjligheter synligt stöder det arbete som görs. Det är en stor sak för branschen att kampanjen stöddes av en bred palett röster, säger Österberg.

Ett collage med bilder och citat av personer som bidragit till kampanjen med uttalanden på sociala medier.

Den feedback som kommit in från fältet har övervägande handlat om vikten av att man gör en synlig satsning på området och på branschen. Det har i sin tur också inspirerat andra aktörer som har samma utmaning.

– Bland annat Helsingfors stad och Borgå stad tog kontakt och ville höra sig för om kampanjen. De jobbar synligt med att rekrytera personal till branschen och hade uppmärksammat det som Sydkusten gjort och gör, säger Christiansen.


Attitydförändringar kräver långsiktiga satsningar

Att förändra attityder och väcka nya tankar är ett långsiktigt arbete där det positiva är viktigt. Sydkustens erfarenhet visar också att yrkesfältet i sig behöver enas och den vägen stärka positionen framåt.

– Vi samlar olika utbildningar och bakgrunder - det ska vi se som en stor styrka. Vi ska bli bättre på att inkludera varandra och se värdet i att vi har en bred yrkeskår. En stark och enad yrkeskår gör att vi har allt bättre möjligheter att förändra attityden, säger Christiansen.

– För oss handlar det om ett pågående och långsiktigt arbete som ska åstadkomma nya tankar på samhällsplan, inom kommunerna och för de som ska välja yrke inom branschen, säger Österberg. Vi vill att de ställningstaganden som görs också ska ha betydelse i praktiken.

Ensam är inte stark

– Alla behövs i arbetet för att stärka vår bransch och område. Vi kan bidra på olika sätt. I vardagen har småbarnspedagoger det tufft med att klara av ett allt högre tempo, en ökande arbetsbelastning och svårigheter att hitta personal till sina team. Därför finns Sydkustens projekt till för att sida vid sida jobba med branschens utmaningar och också vara med och jobba lösningsinriktat.

– Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta med projektet där bland annat ambassadörsnätverket inom branschen stärks. Vi har bara sett början ännu.


Mera information:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464